Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 23:04:10
Powrót do projektu

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 293 w Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 8
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt będzie polegał na odnowieniu istniejącego placu zabaw, położonego przy Szkole Podstawowej nr 293. Przewiduje on demontaż części urządzeń, które są zużyte lub niefunkcjonalne, ich wymianę na nowe, a także inne dodatkowe działania poprawiające bezpieczeństwo dzieci oraz estetykę miejsca.Planowane prace:

• demontaż i utylizacja zużytych, drewnianych elementów znajdujących się na placu zabaw: zestawu z równoważnią i zjeżdżalnią, huśtawki z drabinką i „ciuchci”

• wykonanie biologicznie czynnej nawierzchni bezpiecznej (maty przerostowej) pod istniejącymi urządzeniami (2 huśtawkami i „pajęczyną”) oraz pod nowymi urządzeniami, na powierzchni ok. 480 m kw.

• wykonanie piaskownicy ze sprzętami do zabawy w piasku (sitka, wciągarka do piasku etc.), zamykanej drewnianymi klapami, które po rozłożeniu będą służyć jako siedziska

• odnowienie drewnianego obiektu do zabaw w kształcie statku oraz wykorzystanie jego części jako piaskownicy (wypełnienie piaskiem) wraz z wyposażeniem go w sprzęty do zabawy w piasku (sitka, wciągarka z wiaderkiem etc.)

• montaż wielofunkcyjnego urządzenia do zabaw złożonego z podestów, sznurowej pajęczyny, drabinek oraz zjeżdżalni na powierzchni ok. 400 m kw.

• montaż 2 huśtawek typu ptasie gniazdo z plecionym siedziskiem

• montaż 1 drewnianego, wolnostojącego domku zabaw

• montaż 1 stołu do gry w szachy i warcaby wraz z siedziskami oraz 1 stołu do ping-ponga wraz z ułożeniem powierzchni utwardzonej (kostka betonowa)

• montaż 1 stołu do gry w piłkarzyki

• wykonanie utwardzonego miejsca do zabaw dla najmłodszych dzieci (np. do gry w piłkę) z bezpiecznej nawierzchni poliuretanonowej, o powierzchni ok. 17 x 10 m

• stworzenie strefy wypoczynku dla starszych dzieci: drewnianej ławki z oparciem w kształcie węża/ łuku na stelażu metalowym, o długości ok. 15 m (wymiary powierzchni ok. 1,8 x 20 x 7,50 x 18,7 m)

• ustawienie systemowego ogrodzenia z siatki o wysokości ok. 1 m i długości 75 m, z dwoma przejściami, oddzielającego bieżnię od części placu zabaw

• remont zniszczonego murku i wykonanie na nim drewnianej ławki na długości ok. 20 m

• montaż 2 nowych, drewnianych ławek na metalowym stelażu

• rekultywacja terenu placu zabaw: przygotowanie gleby i posianie trawy na powierzchni ok. 1400 m kw.

• wykonanie drewnianego, spadzistego zadaszenia nad 6 ławostołami

• przeniesienie urządzenia „kółko i krzyżyk” oraz demontaż i utylizację 2 starych, drewnianych ławekZ placu zabaw będą korzystać dzieci uczęszczające do SP nr 293 oraz biorące udział w zajęciach dzielnicowych „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. Ponadto plac zostanie otwarty dla wszystkich dzieci w dni powszednie w g. 17:30-20:30 oraz w soboty i niedziele w g. 9:00-21:30. Udostępnienie placu zabaw będzie oczywiście nieodpłatne.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na przyszkolnym placu zabaw znajdują się obecnie urządzenia w różnym stanie. Niektóre z nich zostały zainstalowane kilka lat temu, ale część starszych jest zużyta i nieestetyczna lub niefunkcjonalna – dzieci praktycznie z nich nie korzystają.Z obserwacji wychowawców świetlicy wynika, że infrastruktura placu powinna zostać uzupełniona o nowe urządzenia i obiekty, które będą lepiej odpowiadać potrzebom dzieci w różnym wieku. Są to np. huśtawki, piaskownice oraz miejsce do gry w piłkę dla najmłodszych, którzy nie mogą korzystać z boiska dla starszych dzieci (nie jest to bezpieczne). Przewidujemy również montaż nowoczesnych urządzeń, m.in. stołu do ping-ponga, zjeżdżalni czy dodatkowych ławek, które będą atrakcyjne również dla starszych dzieci, spędzających czas na terenie szkoły na przerwach lub po lekcjach.Położenie bezpiecznej, ale przepuszczającej wodę nawierzchni (wraz z częściowym odtworzeniem trawy) będzie chronić dzieci przed urazami i skutkami ewentualnych upadków, a także poprawi estetykę miejsca. Ponadto południowa część placu zabaw wymaga oddzielenia od bieżni za pomocą ogrodzenia. Zwiększy to bezpieczeństwo zarówno dzieci przebywających na placu, jak i tych korzystających z bieżni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
550 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki