Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-06-17 16:06:17
Powrót do projektu

Wielokulturowo i wielojęzycznie w BIBLIOTECE.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Meissnera 5 (Gocław)

Praga-Południe

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada finansowe wsparcie dla działań podjętych przez Wypożyczalnię Zbiorów Obcojęzycznych (WZO), oddział Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, propagujących wielokulturowość i wielojęzyczność oraz promujących czytelnictwo i naukę języków obcych, m.in. poprzez zakup materiałów dydaktycznych i promocyjnych oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań i wydarzeń.Projekt zakłada realizację następujących inicjatyw:

* językowe pakiety startbookowe dla najmłodszych czytelników (do 12 roku życia),

* II edycja konkursu literacko-plastycznego dla dzieci "Zostań Bibliomanem" (maj),

* udział w kolejnej edycji Warszawskich Dni Różnorodności,

* udział w Europejskich Dniach Języków (wrzesień),

* zajęcia wielokulturowe dla dzieci i młodzieży,

* zajęcia językowe dla dorosłych (zajęcia z języka angielskiego dla Seniorów, "Językowe Soboty w Obcojęzycznej"),

* zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców.Realizacja ww. będzie miała miejsce w godzinach pracy WZO, czyli od poniedziałku do piątku między 10.00 a 20.00 oraz w soboty między 9.00 a 15.00.

Informacja o wydarzeniach, spotkaniach, inicjatywach będzie zamieszczana na stronie Biblioteki www.bppragapd.pl oraz na facebooku WZO www.facebook.com/obcojezyczna.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. Z oferty Biblioteki mogą korzystać w godzinach jej otwarcia wszyscy zainteresowani mieszkańcy Warszawy. Jego głównym założeniem jest promowanie czytelnictwa oraz wsparcie wszelkich działań integrujących wielokulturową Warszawę.Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych (WZO) jest oddziałem Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Posiada największy, publicznie dostępny księgozbiór obcojęzyczny w Warszawie. Gromadzi zbiory w 8 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, ukraińskim i chorwackim.

WZO bierze udział w inicjatywach wspierających promowanie wielokulturowości, np. V Warszawskich Dniach Różnorodności, współpracuje z obcojęzycznymi wolontariuszami (np. w ramach czerwcowego cyklu "Meet Japan in Praga-Południe"), organizuje zajęcia z języka polskiego jako obcego, a także promuje naukę języków obcych i czytelnictwo wielojęzyczne, m. in. poprzez udział w Europejskich Dniach Języków, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla Seniorów czy "Językowe Soboty w Obcojęzycznej".

W maju 2019 Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe otrzymała Nagrodę im. Kierbiedziów w kategorii "Działalność wielokulturowa" przyznawaną przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • list intencyjny.pdf