Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 14:06:27
Powrót do projektu
Poprawmy bezpieczeństwo na Saskiej Kępie

Poprawa infrastruktury u zbiegu ulic Londyńskiej, Zwycięzców i Niekłańskiej!

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- rejon ulic Londyńska, Zwycięzców, Niekłańska

- południowa część ogrodzenia Kliniki Dziecięcej im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza równoległa do ul. Zwycięzców; odcinek między ul. Niekłańską a Londyńską.

- nr działki 96/1

- nr obrębu 30110
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa infrastruktury u zbiegu ulic Londyńskiej, Zwycięzców i Niekłańskiej poprzez (szczegółowy plan w załączniku):1) wyburzenie nieczynnego ujęcia wody oligoceńskiej (znajdującego się za budynkiem przy ul. Londyńskiej 1A), które stanowi miejsce nieustannych interwencji Staży Miejskiej oraz Policji ze względu na zakłócanie porządku oraz łamanie zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym; 2) remont nawierzchni chodnika wzdłuż południowego ogrodzenia Kliniki Dziecięcej im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza (pomiędzy ul. Niekłańską oraz Londyńską); 32) montaż dwóch nowych latarni wzdłuż ww. chodnika oraz jedoczesny demontaż starych, słabo działających latarni; 43) ustawienie trzech nowych śmietników wzdłuż ww. chodnika; 54) postawienie czterech stojaków rowerowych rozmieszonych w dwóch miejscach dla mieszkańców okolicznych budynków przy ul. Zwycięzców 51 oraz 53 (alternatywnie jeden z nich w miejscu wyburzonego ujęcia wody oligoceńskiej).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu: Nieczynne ujęcie wody oligoceńskiej za budynkiem przy ul. Londyńskiej 1A stanowi miejsce nieustannych interwencji Staży Miejskiej oraz Policji ze względu częste zakłócanie porządku oraz łamanie zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Wyburzenie tego obiektu przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tego rejonu, tym samym podnosząc komfort przemieszczania się po ważnej drodze łączącej dwie części tej dzielnicy, który dzieli teren Szpitala. Dodatkowo, zły stan chodnika (pełen dziur i nierówności)
Chodnik wzdłuż południowego ogrodzenia szpitala (między ul. Londyńską a Niekłańską) jest w złym stanie, co stanowi duży problem dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

Istotne jest także odpowiednie doświetlenie ww. chodnika, celem poniesienia bezpieczeństwa wszystkich osób poruszającym się tu po zmroku. Aktualnie zły stan dwóch latarni sprawia, że po zachodzie słońca jest tu bardzo ciemno co stanowi dodatkową zachętę do zakłócania w tym miejscu porządku oraz picia alkoholu.

W najbliżej okolicy brakuje również miejsca na bezpieczne zaparkowanie rowerów. Z tego względu montaż czterech stojaków będzie niezwykle cenny dla mieszkańców okolicznych budynków.(szczegółowy plan w załączniku)

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Wymiana chodnika 72 800 zł

2. Latarnie 30 000 zł

3. Śmietniki 2 300 zł

4. Stojaki na rowery 2 300 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 149 100
107 400,00 zł

Dokumenty

ZałącznikiPoprawmy bezpieczeństwo na Saskiej Kępie u zbiegu ulic Londyńskiej, Zwycięzców i Niekłańskiej!
  • załącznik.pdf