Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 13:37:27
Powrót do projektu

Śmieci w śmietniku - nie na chodniku!

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Saska Kępa- Ul. Niekłańska (od skrzyżowania z ul. Walecznych do skrzyżowania z ul. Zwycięzców), ul. Walecznych (od skrzyżowania z Ul. Saską do końca w kierunku Kanału Wystawowego), całe: ul. Holenderska, ul. Peszteńska, ul. Londyńska, ul. Angorska, ul. Adampolska, ul. Międzynarodowa oraz nad Kanałem Wystawowym.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
W naszej najbliższej okolicy jest bardzo mało koszy na śmieci. Na niektórych ulicach nie ma ich wcale, ale są też takie, na których stoi tylko jeden kosz.

Projekt zakłada wystawienie dodatkowych koszy na śmieci w miejscach, gdzie jest ich mało i nowych tam, gdzie nie ma ich wcale. Proponowane lokalizacje koszy to skrzyżowanie ul. Holenderska/Peszteńska i Holenderska/Londyńska oraz przy ul. Angorskiej, ul. Londyńskiej i ul. Niekłańskiej.

Proponowane kosze powinny mieć zamknięcie uniemożliwiające ptakom wygrzebywanie śmieci ze środka. W zamyśle projektu są dwa rodzaje koszy: kosze ogólne z pokrywą/ daszkiem oraz przeznaczone tylko na odchody zwierząt.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców i przechodniów na wyrzucanie drobnych śmieci, właścicieli psów sprzątających psie odchody, ale przede wszystkim jednym z kilku rozwiązań zatrzymania procesu zaśmiecania przestrzeni wspólnej- chodników, trawników, ulic.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt zakupu i montażu 1 kosza betonowego z daszkiem ok – 800 zł

Koszty opróżniania koszy – 2,5 zł (koszt jednorazowego opróżnienia jednego kosza) kosze opróżniane są raz dziennie.Zakup i montaż 5 koszy to koszt rzędu 4 000 zł.

Roczne koszty utrzymania 1 kosza 912 zł x 5 szt., łącznie 4 560 zł.Całkowity koszt realizacji i utrzymania: 8 560 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000
8 560,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 20190606_115838923_iOS.jpg