Koordynator w Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2019-06-17 13:12:17
Powrót do projektu

"Trening kreatywności i komunikacji" - warsztaty w szkołach podstawowych

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły Podstawowe na terenie Warszawy Wesołej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Warsztaty odbędą się w szkołach podstawowych na terenie Warszawy Wesołej

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Cykl warsztatów przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie Wesołej oraz spotkania warsztatowo-coachingowe dla dorosłych.Celem realizacji treningu kreatywności i komunikacji jest podniesienie u uczniów umiejętności współpracy w grupie, wzrost poziomu kreatywności młodszego grona lokalnej społeczności oraz wsparcie w zakresie podniesienia samooceny uczestników warsztatów.Projekt zakłada realizację spotkań warsztatowych w 20 grupach starszych uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VII) w Warszawie Wesołej. Każda grupa uczniów weźmie udział w cyklu 5 spotkań warsztatowych trwających 2 godz. lekcyjne. Poprzez wykonywanie kreatywnych zadań następuje integracja grupy rówieśniczej – budowanie zespołu oraz poprawa komunikacji i współpracy w grupie. Wszystkie zadania metodycznie dostosowane do wieku uczestników mają charakter ćwiczeń praktycznych, konstrukcyjnych lub dramowych (koszt materiałów potrzebnych do wykonywania kreatywnych zadań uwzględniono w kosztorysie).

Rekrutacja w szkołach w porozumieniu z Dyrekcją i Radą Rodziców na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa uczniów z poszczególnych klas.Dodatkowo przewiduje się 2 spotkania o charakterze warsztatowo-coachingowym dla dorosłej społeczności Warszawy Wesołej. W grupie dla osób dorosłych warsztaty przyczynią się do budowania kreatywnych postaw wobec życia oraz pewności siebie.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Potrzeba wsparcia w zakresie samooceny dotyka znaczny odsetek społeczeństwa, na co wskazują wskaźniki GUS: "Podobnie jak w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej, najczęstszym powodem hospitalizacji były zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się już w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (44,6 na 100 tys. osób) (...) "Minusem jest mniejsza możliwość rozwinięcia przez dzieci umiejętności społecznych". GUS podkreślił drastyczne zmniejszenie i degradację umiejętności i kompetencji społecznych wśród dzieci. Niestety przy częstym korzystaniu z telefonów i komputerów, następuje wycofanie społeczne i izolacja. Dokonywanie zmian w zachowaniu dziecka i próby przebywania w grupie są ograniczone i utrudnione, ponieważ wszyscy mają taki model funkcjonowania. Dlatego odpowiedzią na ten problem jest propozycja projektu.Kreatywność to cecha, której nie uczą w szkole; jest to cecha pożądana przez pracodawców. W grupach dla dzieci i młodzieży warsztaty będą stanowiły uzupełnienie szkolnej oferty edukacyjnej. Przyczynią się do kształtowania postaw świadomego twórczego rozwiązywania problemów oraz do rozwijania nieszablonowego myślenia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • rodzice
  • nauczyciele

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
36 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • IMG_0878.JPG