Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2016-06-09 10:01:08
Powrót do projektu

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA wzdłuż Kanałku Gocławskiego na odcinku Ul. Fieldorfa - ul. Rechniewskiego.

status:


Projekt polega na ustawieniu drewnianych tablic edukacyjnych i światowidów interaktywnych wzdłuż północnej strony kanałku na odcinku Ul. Fieldorfa - ul. Rechniewskiego. Dodatkowo projekt obejmuje nasadzenie ozdobnej roślinności wodnolubnej wzdłuż kanałku na w/w odcinku oraz remont chodnika.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.093084812164
szerokość geograficzna: 52.229045388976

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

wzdłuż Kanałku Gocławskiego na odcinku Ul. Fieldorfa - ul. Rechniewskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z elementów edukacyjnych ścieżki przyrodniczej mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gocławia spacerujący wzdłuż Kanałku Gocławskiego


Pełny opis projektu

Projekt polega na ustawieniu 3 światowidów ruchomych z trzema obracanymi elementami oraz 2 tablic z ruchomymi elementami (gra edukacyjna, seria poznawcza, plener) wzdłuż północnej strony kanałku na odcinku Ul. Fieldorfa - ul. Rechniewskiego. Tematyka tablic: np. ptaki i zwierzęta występujące dziko na Gocławiu, nazwy i opis roślinności występującej wzdłuż kanałku, drzewa liściaste, drzewa iglaste. Tablice pozwolą poznać mieszkańcom Gocławia zasoby naturalne ich okolicy. Projekt wzmocni poczucie lokalnej tożsamości. Ponadto nasadzona zostanie ozdobna roślinność wodnolubna wzdłuż kanałku, przy elementach edukacyjnych. Zostanie wyremontowany chodnik z płyt, fragment ciągu pieszego. (53m x 2,5m + 361m x 2m = 132,5m2 + 722m2 = 854,5 m2)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Kanał Gocławski to jeden z nielicznych na Gocławiu terenów spacerowych. Jest on jednocześnie terenem, na którym można spotkać ptaki wodne i ciekawą roślinność. Tablice przyrodnicze i światowidy podniosłyby wiedzę na temat lokalnej przyrody wśród mieszkańców. Ścieżka zyska na atrakcyjności.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Projekt ścieżki edukacyjno - przyrodniczej - 800zł

2. 3 Światowidy z trzema ruchomymi elementami - 3 x 2500 = 7500zł

3. Tablice z ruchomymi elementami - 2 x 3000 = 6000 zł

4. Dowóz ziemi urodzajnej i nasadzenie roślinności - 2000zł

5. Remont chodnika 854,5 m2 x 200zł = 170900zł


Całkowity koszt projektu: 187 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt prac ogrodniczych, dbanie o nasadzenia roślinności - 1000zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • przykładowy światowid.jpg
  • Ścieżka przyrodnicza wzdłuż kanałku gocławskiego.png
  • tablice przyrodnicze.50.jpg