Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-08 10:37:08
Powrót do projektu

Boisko przy Szkole Podstawowej Boremlowska

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 374 im. Generała Piotra Szembeka przy ulicy Boremlowskiej 6/12 w Warszawie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Boisko jest częścią Szkoły Podstawowej nr 374 w Warszawie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem inwestycji jest poprawa warunków korzystania z boiska szkolnego przez dzieci uczęszczające do szkoły, jaki i mieszkające w okolicy. Wyremontowanie boiska poprawi warunki zajęć wychowania fizycznego odbywających się w szkole, spędzania przerw przez dzieci oraz stworzy okolicznym dzieciom i młodzieży miejsce do zabaw i aktywności fizycznej. Jest to bardzo ważny projekt, ponieważ w okolicy nie ma żadnego ogólnodostępnego boiska oraz ogólnodostępnego, bezpiecznego i nowego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców okolicy. Boisko będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od zamknięcia szkoły tj. od godz. 17.30 do 19.30, oraz przez 8 godzin dziennie w soboty i niedziele.Program będzie obejmował budowę zespołu sportowego składającego się z:

• Boiska wielofunkcyjnego (koszykówka / siatkówka). • Boiska do piłki ręcznej.

• Bieżni okrężnej długości 150 m (wokół boiska do piłki ręcznej) z wbudowaną bieżnią prostą do biegów na 60 m.

• Zeskoczni do skoków w dal na końcu bieżni prostej. • Boiska do gry w bule.

Program inwestycji będzie uzupełniony o budowę:

• Chodników.

• Piłkochwytów.

• Stałego sprzętu sportowego i innych elementów małej architektury.

• Odwodnienia areny głównej.

• Oświetlenia boiskboiska.

• Nasadzenia nowych drzew związanego z planowaną wcześniejszą wycinką.Jest już stworzony całkowity projekt remontu boiska, nie może tu zostać jednak załączony ponieważ jako osoby zgłaszające nie mamy do niego praw. Właścicielem projektu jest m.st. Warszawa.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 374 przy ulicy Boremlowskiej w Warszawie jest w bardzo złym stanie. Nawierzchnia jest nierówna, starsze dzieci nie mają swojej przestrzeni, gdzie mogłyby spędzać przerwy. Ponad to w okolicy nie ma boiska na którym okoliczne dzieci mogłyby pograć w piłkę, nie ma także ładnego, świeżego i w pełni bezpiecznego placu zabaw dla młodszych dzieci.

Miasto st. Warszawa odnowiło tylko część boiska, na dalsze prace remontowe zabrakło pieniędzy. Budżet Obywatelski jest szansą na poprawę stanu boiska szkoły. Z boiska korzystać będą nie tylko dzieci obecnie uczęszczające do szkoły ale także te które pójdą do niej w najbliższych latach, a także wszystkie dzieci mieszkające w okolicy. Odnowione boisko to także możliwość integracji lokalnej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Obsługa geodezyjna – 3 000,00 zł

Prace rozbiórkowe – 257 000,00 zł

Boisko do piłki ręcznej wraz z bieżnią okrężną (o nawierzchni poliuretanowej) i zeskocznią do skoku w dal – 661 000,00 zł

Wyposażenie w sprzęt sportowy oraz elementy małej architektury – 30 000,00 zł

Piłkochwyty – 22 300,00 zł

Przejazdy, chodniki – 115 000,00 zł

Nasadzenia zieleni oraz trawnik – 11 000,00 zł

Oświetlenie boiska – 80 881,40 zł

Razem: 1 180 181,40 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 180 181,40 zł

Dokumenty

Załączniki