Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2019-06-06 11:16:06
Powrót do projektu

POPRAWA BEZPIECZEŃSTA W RUCHU DROGOWYM I PIESZYM NA ULICY JÓZEFA SZANAJCY

status: Trwa ocenaZgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
JÓZEFA SZANAJCY 1-9;2-12
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
PROJEKT DOTYCZY ODCINKA ULICY JÓZEFA SZANAJCY OD ULICY JAGIELLOŃSKIEJ DO KOŃCA PARKANU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 ORAZ DO KOŃCA BUDYNKU J. SZANAJCY 12(Z PRZEDSZKOILEM NR 164)

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
-PROJEKT DOT. ODCINKA ULICY J.SZNAJCY 1-9;2-12(PO OBU STRONACH) PRZEZ POSZERZENIE STREFY PARKINGOWEJ Z ZASTOSOWANIEM PŁYT EKOLOGICZNYCH NA POBOCZACH JEZDNI,UWZGLĘDNIAJĄC ZASADZENIE DRZEW W/G SYSTEMU - WZDŁUŻ LUB PO SKOSIE (DO STANOWISK)

-ZAMONTOWANIE SPOWALNIACZY RUCHU-(6 SZTUK)(ZNAKI DROGOWE OGRANICZAJĄCE PRĘDKOŚĆ RUCHU NIE ZDAJĄ EGZAMINU W ZASTOSOWANIU)

-ZASTOSOWANIE OŚWIETLENIA (np LED) W SYSTEMIE OŚWIETLENIA GÓRNEGO,BOCZNEGO I PRZY PASACH NA POWIERZCHNI ASFALTU DOTYCZY PRZEJŚCIA NA ULICY JÓZEFA SZANAJCY PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ(OKOLICY POMNIKA PATRONA ULICY)
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
OD PARU LAT WYSTĘPUJĄ PROBLEMY KOMUNIKACYJNE NA ULICY JÓZEFA SZANAJCY z POWODU NADMIERNEJ PRĘDKOŚCI, JAK RÓWNIEŻ BRAKI MIEJSC PARKINGOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH I SPORTOWYCH.Projektanci osiedla Praga I, II, III chyba nie przewidywali rozwoju motoryzacji i rozwoju osiedla. Dodatkowo obecność zespołu szkół nr 14, przedszkola nr 164 oraz "Orlika" stwarzają dodatkowe trudności parkingowe. Ponadto, wielokrotne problemy komunikacyjne z przyczyn losowych, w wyniku imprez ogólnosportowych, powodują objazdy ulicą Szanajcy; co doprowadza do uszkodzeń prawidłowo zaparkowanych samochodów.Budowa miejsc parkingowych, jak i zastosowanie spowalniaczy ruchu w naturalny sposób ograniczy prędkość przejazdu co podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, w tym i pieszych. Jak wspomniane zostało wcześniej, znaki drogowe ograniczające prędkość ruchu nie zdają egzaminu w zastosowaniu.Oddzielnym problemem, ale wartym zasygnalizowania są rowerzyści jeżdżący wszędzie gdzie się da!Ostatnim punktem projektu jest potrzeba zastosowania oświetlenia na przejściu w okolicy ulicy Jagiellońskiej co poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Kilkukrotnie były tam zdarzenia z udziałem pieszych. Obecne usytuowanie latarni niedostatecznie oświetla przejście. Jesteśmy mieszkańcami osiedla od wielu lat i nie możemy stwierdzić, aby stosowne służby zajmowały się poprawą bezpieczeństwa na ulicy Józefa Szanajcy i w okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • BEZPIECZEŃSTWO
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • WSZYSCY UŻYTKOWNICY INFRASTRUKTURAINFRASTRUKTURY

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
359 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I PIESZYM NA ULICY JÓZEFA SZANAJCY lISTA POPARCIA.pdf NR 2.pdf.pdf