Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2019-08-04 14:02:04
Powrót do projektu

Tańczyć każdy może - nauka tańca dla dzieci i dorosłych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Namysłowska 21, VII Ogród Jordanowski
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
VII Ogród Jordanowski

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada zajęcia taneczne, w szczególności z Zumby i Salsy, dla dzieci w wieku 5-14 lat wraz z rodzicem.

Trzy razy w tygodniu, w okresie od marca do czerwca, przez 45 dni oraz od września do grudnia przez 42 dni

Zajęcia trwałyby godzinę, byłyby podzielone na dwie grupy, dzieci młodsze i starsze.Zajęcia taneczne, w szczególności z Zumby i Salsy, odbywałyby się trzy razy w tygodniu łącznie przez 87 dni - w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia. Dziennie odbywałyby się dwie godziny zajęć.

Ćwiczenia byłyby podzielone na dwie grupy - dzieci starsze i dzieci młodsze, dzieci mogłyby uczestniczyć w zajęciach z opiekunem/rodzicem.

Na zajęcia mogłoby wejść maksymalnie 30 osób na godzinę. Obowiązywałyby wcześniejsze zapisy.

Zajęcia prowadziłaby osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Program odbywałby się na sali gimnastycznej VII Ogrodu Jordanowskiego i byłby uzupełnieniem oferty dla dzieci, w szczególności na Pradze-Północ.

Dokładne dni oraz godziny zajęć, zostałyby w przypadku zwycięstwa projektu ustalone z Dyrekcją VII Ogrodu Jordanowskiego.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ogród Jordanowski to miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W okolicach Ogrodu Jordanowskiego mieszka bardzo dużo dzieci, które mogłyby korzystać z zajęć tanecznych.Są to zajęcia rekreacyjne, zdrowe i rozwojowe.

Zajęcia odbywające się w VII Ogrodzie Jordanowskim cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców.

Podobny projekt zyskał aprobatę mieszkańców w 2018 roku i jest realizowany na terenie VII OJ. Byłaby to kontynuacja i rozszerzenie programu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt 18 000 zł

Trzy razy w tygodniu, w okresie od marca do czerwca, przez 45 dni oraz od września do grudnia przez 42 dni. Zajęcia trwałyby godzinę, byłyby podzielone na dwie grupy, dzieci młodsze i starsze. Zajęcia taneczne, w szczególności z zumby i salsy, odbywałyby się trzy razy w tygodniu łącznie przez 87 dni - w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia. Dziennie odbywałyby się dwie godziny zajęć. Ćwiczenia byłyby podzielone na dwie grupy - dzieci starsze i dzieci młodsze, dzieci mogłyby uczestniczyć w zajęciach z opiekunem/rodzicem. Na zajęcia mogłoby wejść maksymalnie 30 osób na godzinę. Obowiązywałyby wcześniejsze zapisy. Zajęcia prowadziłaby osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Program odbywałby się na sali gimnastycznej VII Ogrodu Jordanowskiego i byłby uzupełnieniem oferty dla dzieci, w szczególności na Pradze-Północ.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
18 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki