Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2019-08-27 13:52:27
Powrót do projektu

Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Mehoffera na odcinku Talarowa/Myśliborska oraz nasadzenie roślin na ul. Talarowej.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Mehoffera od ul. Talarowej do Myśliborskiej oraz ul. Talarowa.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Remont polegający na wymianie płyt chodnikowych i krawężników, zamontowaniu większej ilości odpływów pod chodnikiem odprowadzających wodę deszczową z jezdni do rowu melioracyjnego oraz poszerzeniu chodnika w miejscach gdzie jest to możliwe bez ingerencji w rów odwodnieniowy.Chodnik jest w opłakanym stanie. Przylega bezpośrednio do ruchliwej ulicy. Dodatkowo brak odpływów pod chodnikiem uniemożliwiającym odpływ wody deszczowej do rowu (brak studzienek kanalizacyjnych w ulicy).Dodatkowo projekt zakłada posadzenie 3 drzew oraz rabat bylinowych na ul. Talarowej 300m2 x 150 zł/m2 (zgodnie z załączonymi mapkami, spis bylin również w załączeniu),Koszty szacunkowo można określić jako 150 zł/ m2 - przygotowanie terenu, ściółkowanie korą drobno mieloną, dostawa i posadzenie roślin + pielęgnacja przez 6/8 miesięcy od posadzenia.

Byliny sadzimy pod koniec maja do sierpnia /września.

Rośliny sadzone w mixie (mieszane). Nasadzenia mieszane tworzone z zestawu gatunków wskazanych w załączeniu.

Projekt zakłada również ochronę drzewa przy wjeździe na parking bloku Mehoffera 36, zrobienie nawierzchni przepuszczającą wodę deszczową. Należy zrobić tak, aby ochronić korzenie drzewa.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Bezpieczeństwo mieszkańców. Chodnik przylega bezpośrednio do jezdni.

Posadzenie roślin poprawi estetykę okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszty chodnika :

Projekt 25 000,00zł

Budowa chodnika 240 m2 ~ 60 000,00zł + 10% na roboty dodatkowe – 66 000,00zł

Czasowa organizacja ruchu (projekt i wdrożenia) 30 000,00zł

Inwentaryzacja powykonawcza: 5 000,00zł

Koszty oczyszczania letniego i zimowego ZOM (lipiec – grudzień) : 10 100,00 zł

Koszt odtworzenia trawnika – 6 400zł

Powierzchnia rabat bylinowych to 118 m2 (cena 400zł/m2) +10% : 51 920,00

Posadzenie 3 drzew obwód pnia 18-16 cm + roczna pielęgnacja koszt: 3 540,00zł

Łączny koszt 197 960,00zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
197 960,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • chodnik-mehoffera.jpg
 • byliny-talarowa.jpg
 • spis bylin.jpg