Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-08 10:24:08
Powrót do projektu

Rower to mój dziecięcy świat! — utworzenie nowoczesnego parkingu rowerowego.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Gen. T. Bora-Komorowskiego 31
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przy boisku sportowym i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 185 im. UNICEF w Warszawie

ul. Gen.T.Bora-Komorowskiego 31

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest utworzenie parkingu rowerowego oddzielonego pasem zieleni przy osiedlowym placu zabaw znajdującym się na terenie SP185. Parking będzie mógł pomieścić ok.70 rowerów. Projekt promuje dojazdy rowerami na plac zabaw i do szkoły poprzez utworzenie parkingu rowerowego. Lepsza infrastruktura rowerowa zachęci dzieci i rodziców do zmiany samochodów na jednoślady. Warszawa wzorem miast zachodnioeuropejskich powinna promować dojazd rowerem dzieci do szkół. Ogranicza to korki, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, redukuje zagrożenie otyłością i wzmacnia odporność wśród dzieci i młodzieży. Obecnie przyjeżdżające na plac zabaw i do szkoły dzieci muszą przypinać swoje rowery do kraty ogrodzenia przez co niszczone są znajdujące się przy ogrodzeniu trawnik i krzewy ozdobne. Brak monitoringu powoduje, że niestety zdarzają się kradzieże pojazdów. Chcemy stworzyć bezpieczne miejsce do pozostawienia rowerów dla wszystkich mieszkańców korzystających z osiedlowego placu zabaw oraz dla dzieci przyjeżdżających rowerami do pobliskiej szkoły.

Podstawowym elementem systemu będą uniwersalne stojaki u-kształtne zapewniające bezpieczne zapięcie i oszczędzające miejsce ponieważ umożliwiają przypięcie kilku rowerów do jednego stojaka. Z uwagi na różną nawierzchnię miejsc wyznaczonych do parkowania przy szkołach należy użyć dwóch rodzajów mocowań stojaków:

- model do wbetonowania do nawierzchni pokrytych kostką brukową, żwirowych i trawników

- model do przykręcania do nawierzchni asfaltowych i betonowych.

Projekt zakłada wybudowanie podjazdu, przebudowę terenu przeznaczonego pod stojaki rowerowe, wydzielenie bezpiecznej i estetycznej strefy wjazdu i poprzez ustawienie donic wielokątnych, rewaloryzację nawierzchni terenów zielonych (odtworzeniowo), nasadzenia, renowację ogrodzenia, zainstalowanie monitoringu, przebudowę terenu pod stojaki rowerowe, ustawienie stojaków rowerowych oraz postawienie samoobsługowej stacji rowerowej, odtworzenie klombów kwiatowych i trawników.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. przebudowanie trenu przeznaczonego pod stojaki rowerowe – 9 000zł

2. koszty stojaków rowerowych z montażem ok 20szt –12 000 zł

3. wydzielenie bezpieczne, estetycznej strefy wjazdu poprzez ustawienie wielokątnych donic kwiatowych -1 500 zł

4. renowację ogrodzenia (malowanie) 120m- 6 000 zł

5. rewaloryzację nawierzchni terenów zielonych (odtworzeniowo) 1500m2:

-nasadzenia roślin (odtworzeniowo) – 14 000zł

- rewitalizacja zieleni (odtworzeniowo) - – 7 000 zł

-wykonanie wygrodzeń terenów zielonych i parkingu (płotki) 2 000 zł

6. zainstalowanie monitoringu + podłączenie ze szkolnym monitoringiem)- 30 000 zł

7. koszt samoobsługowej stacji rowerowej z montażem – 4500 zł

8. oznakowanie parkingu rowerowego -200 zł

9. pozostałe koszty projekt, mapy itp-6 000 zł

RAZEM: 92 200zł

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obiekt ogólnodostępny dla ogółu mieszkańców: uczniów, absolwentów szkoły, rodzin z dziećmi, emerytów i seniorów.

Umożliwi bezpieczne pozostawienie roweru mieszkańcom nie tylko z osiedla ale z terenu całej Warszawy. Stojaki będą dostępne dla wszystkich chcących bezpiecznie i wygodnie przypiąć rower przy jednoczesnym zachowaniu estetyki otoczenia i dbałości o zieleń.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Stojaki na rowery na nowej powierzchni - 25 000,00 zł

Monitoring - 30 000,00 zł

Odtworzenie terenów zielonych - 25 000,00 zł

Renowacja ogrodzeń i wygrodzeń terenu - 6 000,00 zł

Dokumentacja - 6 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
92 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki