Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-05-30 15:33:52
Powrót do projektu

Skwer "Sierpnia 1944" – skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka

status:


Rewitalizacja ogólnodostępnego skweru z budową placu zabaw, siłowni plenerowej, mająca na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej, poprzez rekreację i wypoczynek, stworzenie przestrzeni dla wydarzeń kulturalnych odbywających się w tym miejscu.

Obejrzyj nasz film: https://www.youtube.com/watch?v=zTibVZxVm7U

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.964982509613
szerokość geograficzna: 52.234230484717

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Skwer "Sierpnia 1944" - skwer na tyłach budynków Wolska 58, Płocka 21, 25, 27, 29, na działce 134/2 w obrębie ewidencyjnym 60318

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer „Sierpnia 1944” to ogólnodostępny skwer znajdujący się przy skrzyżowaniu ul. Wolskiej i Płockiej. To ruchliwe miejsce, gdzie przecinają się szlaki komunikacyjne. W najbliższych latach tuż obok powstanie stacja metra. Ta część dzielnicy pozbawiona jest ogólnodostępnych terenów zielonych służących rekreacji i odpoczynkowi mieszkańców. Lokalizacja została umieszczona jako „wstyd” na Mapie Dumy i Wstydu Polskiego Radia RDC. Od pewnego czasu skwer funkcjonuje wśród mieszkańców pod nazwą Skwer „Sierpnia 1944”.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer jest dostępny dla każdego przez 24 godziny na dobę (teren publiczny).


Pełny opis projektu

Tu zamieszczamy ramy projektu, pełniejszy opis w załączniku:

1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

2. Tablice z nazwą skweru – Skwer „Sierpnia 1944”

3. Tablica z regulaminem korzystania ze skweru

4. Tablica ogłoszeń

5. Budowa siłowni plenerowej

6. Budowa placu zabaw

7. Montaż stojaków na rowery

8. Usunięcie chorych i łamiących się drzew, drzew wrastających w mury, przycięcie pielęgnacyjne pozostałych drzew

9. Montaż ławek (jedna ławka podpisana EMERYTKI)

10. Usunięcie opon i usunięcie/wymiana rozpadającego się niebieskiego płotka

11. Montaż słupków uniemożliwiających parkowanie, przy wjazdach na skwer

12. Sadzenie drzew

13. Posadzenie choinki (świerk srebrny)

14. Dodatkowe oświetlenie skweru, w celu zapewnienia bezpieczeństwa nowo powstałych obiektów

15. Nasadzenie krzewów

16. Posadzenie zimo-zielonego pnącza

17. Wykonanie trawnika

18. Budowa nowych ciągów pieszych

19. Przeniesienie i modernizacja altany śmietnikowej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Cały skwer w studium uwarunkowań dla Warszawy objęty jest ochroną w ramach układu urbanistycznego. Studium zakłada na tym terenie ochronę i modernizację zieleni. Wnioskowane przez nas zmiany pozwolą na stworzenie bezpiecznej zielonej przestrzeni publicznej dla mieszkańców Woli. Skwer sprzyjać będzie integracji społeczności lokalnej. W ostatnim roku była tu m. in. Noc Muzeów, Pokaz filmów i Dzień Sąsiada.Skwer stanie się dumą i zniknie z listy „wstydu” na Mapie Dumy i Wstydu Radia RDC.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tu zamieszczamy główne założenia kosztorysu, więcej szczegółów w załączniku:

1. Projekt zagospodarowania terenu 20 000 PLN

2. Tablice z regulaminem korzystania ze Skweru 600 PLN

3. Tablica miejskiego systemu informacji z nazwą Skweru 1 000 PLN

4. Siłownia plenerowa 34 700 PLN

5. Plac zabaw dla dzieci 77 830 PLN

6. Stojaki na rowery 1 200 PLN

7. Zieleń 68 200 PLN

8. Ławki 5 940 PLN

9. Dodatkowe latarnie 16 000 PLN

10. Kosze na śmiecie 2 750 PLN

11. Usunięcie wygrodzeń 2 500 PLN

12. Słupki blokujące parkowanie na wjazdach 2 160 PLN

13. Ciągi piesze 24 000 PLN

14. Przeniesienie i modernizacja altany śmietnikowej 40 840 PLN


Całkowity koszt projektu: 297 720,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

pielęgnacja zieleni, energia elektryczna na oświetlenie, konserwacja urządzeń


Całkowity koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Załączniki

  • Skwer z lotu ptaka-projekt.jpg
  • Kosztorys Skwer Sierpnia 1944 - 2017.pdf
  • Skwer Sierpnia 1944 - Pełny Opis.pdf
  • Skwer Sierpnia 1944 - INSPIRACJE.pdf
  • Skwer Sierpnia 1944 oraz Wydarzenia na Skwerze.pdf
  • Skwer Sierpnia 1944 w przestrzeni medialnej.pdf