Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 13:54:27
Powrót do projektu

Wymiana nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej przy SP 246 ul. Białowieskiej 22.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
"Szkoła Podstawowa nr 246

im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

ul. Białowieska 22,

04-063 Warszawa"

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska o wymiarach 63m na 35m, znajdujacego się na terenie Szkoły Podstawowjej nr 246 na Grochowie. Boisko w okresie letnim, po zakończeniu lekcji, jest dostępne dla wszystkich mieszkanców Warszawy. W minionych latach boisko w okresie zimowym było zadaszane, a na jego terenie trenowali między innymi zawodnicy Warszawskich Klubów Piłkarskich. Ogólnodostępny charakter boiska sprawia, że wszyscy mieszańcy mogą spotykać się na jego terenie, uprawiać sport, rozwijać swoje sportowe pasje. Pozwala to na aktywne spędzanie czasu, budowanie i dbanie o relacje lokalnych społeczności.

Zadanie polega na:

1. Demontażu starej trawy syntetycznej wraz z usunięciem piasku kwarcowego i SBR,

2. Wyrównanie ostatniej warstwy podbudowy,

3. Położenie nowej trawy syntetycznej (parametry techniczne znajdują się w złączniku nr 1 dołączonym do projektu),

4. Wstawieniu lin białych do gry na dużym boisku 60/33m oraz wstawieniu żółtych lin do dwóch małych boisk 34/28m,

5. Wykonaniu zaślepek z trawy na istniejące kotwy od hali pneumatycznej,

6. Zasypaniu piaskiem kwarcowym i EPDM z recyklingu.

7. Wstawienie 6 nowych bramek aluminiowych w tulejach ( dwóch głownych i czterech do małych boisk).

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wniosek o realizację projektu ze środków Budżetu Obywatelskiego umotywowany jest troską o zdrowie użytkowników boiska - dzieci (uczniów SP oraz zawodników Praskich Klubów Piłkarskich) oraz mieszkańców w wyznaczonych przez Dyrektora szkoły godzinach tj w okresie od kwietnia do października w dniach od poniedziałku do piątku boisko będzie ogólnodostępne od 16.30 do 20.30 oraz w soboty i niedziele od 14.00 do 19.00. W okresie od listopada do kwietnia (boisko przykryte halą pneumatyczną) w dniach od poniedziałku do piątku od 6.00 do 9.30 i od 15.00 do 16.30 oraz w soboty od 18.00 do 22.00 i w niedziele od 6.00 do 10.00.

Aktualna nawierzchnia boiska ma 10 lat, jest w fatalnym stanie i wymaga wymiany. Utraciła ona wymagane techniczne parametry - źdźbła trawy straciły swoją sztywność, co za tym idzie leżą, a nie stoją. Ma to wpływ na amortyzację boiska i negatywnie odziałowuje na zdrowie uczniów i mieszakańców. Ponadto nawierzchnia boiska posiada wiele ubytków w trawie oraz nierówności. W efekcie użytekowanie typowe dla przyszkolnego boiska sportowego, tj. gra w piłkę i zabawy ruchowe, naraża dzieci i mieszkańców na urazy i kontuzje.

Postulowanym rozwiązaniem jest wymiana nawierzchni oraz zasypy boiska, tak aby było ono w pełni funkcjonalne, bezpieczne i zdrowe dla użytkowników.

Realizacja projektu:

- wyeliminuje zagrożenie dla zdrowia użytkowników

- dodatkowo zachęci dzieci i młodzież do uprawiania sportu

- zwiększy częstotliwość korzystania z boiska, także przez okolicznych mieszkańców

- stworzy idealne warunki do rozwoju młodych sportowców

Projekt ma poparcie władz szkoły."

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Powierzchnia boiska 2 205 m2

1. zdjęcie i utylizacja trawy i jej wypełnienia - 30 000 zł

2. przygotowanie podbudowy - 15 000 zł

3. ułożenie nowej trawy z wklejeniem linii wraz z wypełnieniem piaskiem i EPDM - 450 000 zł

4. 6 nowych bramek wraz z montażem - 20 000 zł

5. koszty oznakowania projektów wraz z kosztami utrzymania projektu w roku realizacji 5000 złrazem z VAT 520 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
520 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Załącznik do ESOG 291.docx