Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2019-08-26 14:07:26
Powrót do projektu

Dodatkowe nasadzenia oraz miejsca postojowe przy ul. Kłobuckiej 8 i 8a

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Kłobucka, na wysokości budynków Kłobucka 8 i 8A.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W rejonie lokali usługowych oraz głównego wejścia do pobliskiego kompleksu mieszkalnego, na niezagospodarowanym pasie wzdłuż drogi (brak krzewów czy drzew).

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę zatoki parkingowej mieszczącej około 5-6 nowych miejsc parkingowych uzupełnionych szpalerem drzew. Zatoka znajdzie się na szerokim trawniku wzdłuż ul. Kłobuckiej na wysokości budynków 8 i 8a.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Aktualnie sytuacja wygląda tak, że wszystkie (nieliczne) miejsca parkingowe w rejonie są zajęte przez auta mieszkańców, a kierowcy wspomnianych pojazdów, a także innych, parkują „gdzie popadnie” stwarzając zagrożenie dla pieszych (szczególnie dzieci i osób starszych) oraz innych uczestników ruchu. Natomiast obecnie wyznaczone miejsce postojowe, znajduje się na jedynym pasie wjazdowym w ulice Jurajską - co skutecznie utrudnia tam ruch (konieczność omijania, często pozostawionych na dłużej pojazdów, jazdą pod prąd przez podwójna linie ciągła).

Doprowadza to do potrąceń, parkowania przy przejściach dla pieszych, wjazdach, zastawiania dróg pożarowych itp. - o czym mogą świadczyć także częste interwencje Straży Miejskiej w tym rejonie.Wskazane miejsce zostało wytypowane ponieważ jest jedynym obszarem w okolicy, w którym fizycznie jest miejsce na realizację takiego projektu, w dodatku znajduje się bezpośrednio przez „recepcją” osiedla, w której pełniony jest całodobowy dyżur pracownika. W wytypowanym miejscu aktualnie znajduje się szeroki „trawnik”, za nim droga rowerowa, a następnie bardzo szeroki chodnik. Na wskazanym trawniku nie rosną żadne krzaki ani drzewa.Liczę, że projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie, spotka się z Państwa aprobatą.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt budowlany i projekt stałej organizacji ruchu – 20 000 zł

Czasowa organizacja ruchu (projekt i wdrożenie) – 30 000 zł

Roboty budowlane: wyznaczenie ok. pięciu - sześciu miejsc postojowych, wdrożenie stałej organizacji ruchu, regulacja wysokościowa krawężnika, wykonanie dość dojść dla pieszych do zatoki parkingowej: 60 000 zł

Nasadzenie i pielęgnacja drzew (ok. 5-6 drzew o obwodzie pnia 16-18cm z 3 letnią pielęgnacją): 10 000 zł

Dokumentacja powykonawcza – 5 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
125 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • bp_pas.png