Autor projektu - zmiany z 2019-06-06 13:02:06
Powrót do projektu

Teatr dla każdego

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Klub Kultury Seniora filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje bezpłatne wejściówki dla osób dorosłych i seniorów na 3 spektakle teatralne/kabaretowe zorganizowane w Klubie Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2.

Z projektu będzie mogło skorzystać od 140 do 210 osób, każda osoba będzie mogła uczestniczyć w maksymalnie dwóch wydarzeniach.

Informacje o projekcie będę umieszczone na plakatach i ulotkach z programem wydarzeń kulturalnych Klubu Kultury Seniora. Ponadto, informacja o projekcie będzie rozpowszechniona w mediach społecznościowych.

Zasady rekrutacji: decydować będzie kolejność zgłoszeń po odbiór bezpłatnej wejściówki w siedzibie klubu w terminie wskazanym na plakatach i ulotkach z programem wydarzeń kulturalnych Klubu.Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na bezpłatne wydarzenia kulturalne o wysokiej jakości artystycznej. Niewielkie świadczenia emerytalne czy niskie zarobki przyczyniają się to tego, że wiele osób nie korzysta z oferty teatrów ze względu na wysokie koszty zakupu biletów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
12 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki