Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2019-08-05 12:42:05
Powrót do projektu

Praca przyjazna rowerzyście - Baza biur i miejsc pracy dostosowanych do potrzeb rowerzystów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Urząd miasta stołecznego Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich - ul. Chmielna 120
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest stworzenie internetowej bazy biur/miejsc pracy na terenie Warszawy, które ułatwiają dojazd rowerzystom przez wyposażenie w: 1) promowanie wśród pracodawców i właścicieli/administratorów biur rozwiązań sprzyjających dojazdom pracowników rowerem do prac, takich jak:

bezpieczne stojaki rowerowe, 2)

szatnie i łazienki do odświeżenia przed rozpoczęciem pracy, 3)

narzędzia do prostych napraw (klucze, pompka itp.), 4)

inne udogodnienia zgłoszone w komentarzach do projektu. Byłaby ona prowadzona przez Pełnomocnika ds. rowerowych jako głównego administratora oraz wolontariuszy oceniających lokalizacje zgłoszone przez użytkowników. Użytkownikami mogą być pracownicy, pracodawcy i właściciele biur chcący poinformować o udogodnieniach. Ich zgłoszenia byłyby weryfikowane przez wolontariuszy i w razie konfliktów głównego administratora. Koszt obejmuje stworzenie i utrzymanie strony internetowej i szeroką jej promocję w przestrzeni publicznej zgodnie z doświadczeniami urzędu miasta w promowaniu akcji społecznych w latach poprzednich. Może ono obejmować informacje na stronach miejskich, mediach społecznościowych miasta i organizacji społecznych, plakaty, ulotki, informacje na i w środkach komunikacji miejskiej, malunki na drogach rowerowych itd. Mogłyby to być także wystąpienia do pracodawców, właścicieli biur i ich zrzeszeń o promocję inicjatywy w swoich organizacjach. Udział władz miasta, w szczególności Prezydenta i radnych, byłby wzmocnieniem promocji projektu. Za najlepsze realizacje Prezydent Warszawy mógłby wręczać doroczne nagrody, które byłyby przyznawane w głosowaniu mieszkańców za najlepsze realizacje w danym rokudla rowerzystów.W tym celu planowane jest:

1) opracowanie podręcznika dobrych praktyk, prezentującego w przystępny sposób jak powinno wyglądać i funkcjonować miejsce pracy przyjazne rowerzystom. Podręcznik byłby dostępny dla pracodawców i właścicieli/administratorów biur. Treść podręcznika będzie skonsultowana z użytkownikami.

2) promowanie dobrych rozwiązań np. w formie bazy dobrych praktyk na stronie www, w mediach społecznościowych itd. Baza mogłaby być również uzupełniania na podstawie zgłoszeń od mieszkańców Warszawy oraz pracodawców.

3) organizacja spotkań doradczych dla pracodawców, na których mogliby oni dowiedzieć się na temat tego, jak poprawić warunki dojazdu rowerem dla pracowników.

4) przygotowanie „certyfikatów” lub innej formy nagrody dla najlepszych realizacji.Akcja powinna mieć możliwie jak najszerszy charakter, aby dotrzeć do jak największej liczby miejsc pracy, doceniając przykłady dobrych realizacji i doradzając jak poprawić warunki dla pracowników tam, gdzie warunki mogą być lepsze.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Urząd miasta poza budową infrastruktury rowerowej powinien zachęcać pracodawców i właścicieli biur do tworzenia udogodnień dla pracowników dojeżdżających na rowerach. Dziś wiele osób narzeka na brak możliwości bezpiecznego pozostawienia roweru czy odświeżenia się przed pracą. Jest to jeden z powodów, dla których rezygnują z roweru w dojazdach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
25 000 zł – opracowanie identyfikacji wizualnej kampanii, zaprojektowanie materiałów graficznych;

25 000 zł – stworzenie broszury - podręcznika dobrych praktyk;

40 000 zł – zatrudnienie koordynatora akcji (zadania: promocja kampanii, spotkania z przedstawicielami firm, nadzór nad opracowaniem identyfikacji wizualnej, broszury i wszystkich materiałów związanych z kampanią itd.);

100 000 zł – opracowanie strony www, promocja kampanii w internecie, mediach społecznościowych i w innych kanałach;

30 000 zł – projekt i wykonanie nagród w konkursie na najlepsze realizacje.

Powyższy podział kwot jest orientacyjny. Dokładny plan kampanii zostanie opracowany w przypadku wyboru projektu do realizacji.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 000
220 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki