Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-07-22 08:44:22
Powrót do projektu

Podwieczorki operetkowe

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Klub Kultury Seniora filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada organizację 3 koncertów/recitali operetkowych w Klubie Kultury Seniora filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy przy ul. Pawlikowskiego 2.

Zainteresowane osoby będą mogły nabyć bezpłatne wejściówki na wydarzenie w siedzibie Klubu. Z projektu będzie mogło skorzystać od 140 do 210 osób dorosłych, w tym seniorów. Każda osoba będzie mogła uczestniczyć w maksymalnie dwóch wydarzeniach.

Informacje o projekcie będę umieszczone na plakatach i ulotkach z programem wydarzeń kulturalnych Klubu Kultury Seniora. Ponadto, informacja o projekcie będzie rozpowszechniona w mediach społecznościowych.

Zasady rekrutacji: decydować będzie kolejność zgłoszeń po odbiór bezpłatnej wejściówki w siedzibie klubu w terminie wskazanym na plakatach i ulotkach z programem wydarzeń kulturalnych Klubu.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na bezpłatne recitale i koncerty operetkowe o wysokiej jakości artystycznej. Niewielkie świadczenia emerytalne przyznane seniorom oraz niskie zarobki przyczyniają się to tego, że wiele osób nie ma możliwości uczestnictwa w recitalach/koncertach operetkowych ze względu na wysokie koszty zakupu biletów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
  • rozrywka
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
KOSZTORYS:

Honorarium artysty – 2900 zł brutto x 3 koncerty = 8700 zł brutto

Obsługa akustyczna - 300 zł brutto x 3 spektakle = 900 zł brutto

Koszty administracyjne (koszty pracownicze - projekt i wydruk zaproszeń, przygotowanie umowy dla artystów, rozdysponowanie zaproszeń, sprzątanie, ZAIKS) - 1200 zł brutto

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki