Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2019-08-26 09:30:26
Powrót do projektu

Miasteczko Ruchu Drogowego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka nr 42, obręb 41304 (teren zajęty na potrzeby Metra)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wskazana lokalizacja została zaadaptowana na potrzeby Metra, posiada już pewna infrastrkturę: m.in. powierzchnie utwardzoną kostką, małą architekturę czy zagospodarowaną zieleń. Od strony zachodniej teren sąsiaduje ze skwerem, z którego korzystają licznie mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież. W pobliżu znajduję się kilak przedszkoli i szkół.

Jeżeli wskazana lokalizacja nie będzie możliwa do wykorzystania, moze to być teren szkoły przy ul. Tragwej 86 (pomiędzy szatnią dla klubu a wewnetrzną części dziedzinca szkoły).

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Wykonanie kompleksowego obiektu dla młodych rowerzystów, przeznaczonego do praktycznego uczenia dzieci i młodzieży bezpiecznego korzystania z dróg, składającego się z jezdni, ścieżek rowerowych, chodników dla pieszych, przejść dla pieszych, różnego typu skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych pionowych i poziomych.

W ramach kwoty 200 000 zł należy wykonać:

• projekt (zawierający także projekt instalacji elektrycznej dla sygnalizacji),

• wymalowanie na kostce pasów, przejść dla pieszych, znaków, różnych typów skrzyżowań,etc.

• sygnalizację świetlną (łącznie z wykonaniem instalacji elektrycznej dla sygnalizacji),

• oświetlenie w postaci małych latarni ulicznych (zasilanych energią słoneczną),

• ósemka do nauki techniki jazdy na rowerze,

• ustawić znaki drogowe,

• ustawić stojaki rowerowe,

• ustawić ławki,

• ustawić kosze na śmieci,

• niskie (najlepiej wykonane z żywopłotu) ogrodzenie uniemożliwiające wstęp na teren zwierzętom,

• zasadzić tam gdzie to możliwe drzewa i krzewy, które zapewnią cień w słoneczne dni,

• tablica z regulaminem MRD

• oznakowanie graficzne zgodne z systemem opracowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem realizacji w/w projektu jest właściwe przygotowanie głównie uczniów szkół podstawowych do bezpiecznego korzystania z dróg miejskich. Młodsze dzieci, nawet te z przedszkoli, mogą w „Miasteczku Ruchu Drogowego” bezpiecznie uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych (np. prawidłowego przekraczania jezdni), czy też w ogóle rozpocząć naukę jazdy na rowerze. Warto zauważyć, że na w większości na praskich podwórkach nie ma możliwości nauki jazdy na rowerze, zazwyczaj rodzice muszą iść do Parku Praskiego lub do Jordanka. Projekt będzie więc służył zorganizowanym grupą szkolnym jak i indywidulanym dzieciom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
W związku z koniecznością wykonania jednego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, niezbędne jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci Innogy Stoen Operator wraz z usytuowaniem licznika i ponoszeniem opłat za zużytą energię elektryczną (projekt nie przewiduje kosztów utrzymania i opłat za energię elektryczną).
Koszt realizacji projektu

- 15 000,00 zł wykonanie projektu wykonawczego,

- 40 000,00 zł wykonanie latarni,

- 15 000,00 zakup i montaż elementów małej architektury,

- 20 000,00 zł wykonanie nasadzeń,

- 110 000,00 zł roboty budowlano-drogoweRazem: 200 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Miasteczko ruchu drogowego .jpg
 • Miasteczko ruchu drogowego 1.jpg
 • Miasteczko ruchu drogowego 2.jpg
 • Miasteczko ruchu drogowego 3.jpg
 • Miasteczko ruchu drogowego koncepcja.jpg