Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 13:59:27
Powrót do projektu

RODZINNE WARSZTATY MALARSKIE

Rodzinne warsztaty malarskie

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Klub Kultury Seniora filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Zajęcia przeznaczone są dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym oraz ich dziadków. Będą składały się one z warsztatu połączonego z piknikiem, w trakcie którego każda rodzina będzie miała okazję stworzyć swój pejzaż okolicy lub portret rodzinny. Każdy z członków rodziny wniesie swój wkład w tworzeniu obrazu poprzez namalowanie jednego z jego elementów. Warsztaty będą doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu razem z rodzicami i/lub dziadkami oraz do odkrywania nowych umiejętności, możliwością nauczenia się nowych technik malarskich oraz integracji mieszkańców. Przewidziane są 4 spotkania warsztatowe (4 h), które odbędą się pod okiem instruktora w okresie maj-wrzesień na tarasie Klubu Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2 i w których jednorazowo może wziąć udział 10 rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Rodzina na piknik tj. żywność oraz napoje przynosi we własnym zakresie.

W ramach projektu zakupione zostaną sztalugi, maty piknikowe, palety malarskie, zestawy farb z pędzlami, podobrazia malarskie oraz pokryty zostanie koszt instruktora zajęć.

Informacje o projekcie będę umieszczone na plakatach i ulotkach z programem wydarzeń kulturalnych Klubu Kultury Seniora. Ponadto, informacja o projekcie będzie rozpowszechniona w mediach społecznościowych.

Z projektu będzie mogło skorzystać od 20 do 40 rodzin. Każda rodzina będzie mogła uczestniczyć w maksymalnie dwóch warsztatach.Zasady rekrutacji: decydować będzie kolejność zgłoszeń w terminie wskazanym na plakatach i ulotkach z programem wydarzeń kulturalnych Klubu.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Coraz mniej czasu dzieci spędzają na świeżym powietrzu. Może być to wynikiem dużej dostępności komputerów i Internetu, które dają poczucie bycia w łączności z całym światem, bez wychodzenia z domu i spotykania się z innymi osobami. Wspólny rodzinny wypoczynek na świeżym powietrzu może być zarówno formą nauki, jak i jednym ze sposobów budowania i utrzymania kontroli rodzicielskiej oraz tworzenia więzi rodzinnej. Spędzanie czasu w rodzinnym gronie daje nam okazję do utrzymywania zdrowych relacji i dzielenia się przeżyciami. Wspólne warsztaty malarskie połączone z piknikiem mogą być w przyszłości alternatywą dla innych form spędzania wolnego czasu na powietrzu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
KOSZTORYS:

WYNAGRODZENIE INSTRUKTORA MALARSTWA - 200 zł x 4 spotkania x 4 h = 3200 zł brutto

ZAKUP SZTALUG - 10 sztuk x 50 zł brutto = 500 zł brutto

MATA PIKNIKOWA - 10 sztuk x 50 zł brutto = 500 zł brutto

PALETA MALARSKA - 10 sztuk x 10 zł brutto = 100 zł brutto

ZESTAW FARB Z PĘDZLAMI - 4 spotkania x 10 rodzin x 40 zł brutto = 1600 zł brutto

PODOBRAZIE MALARSKIE - 4 spotkania x 10 rodzin x 30 zł brutto = 1200 zł brutto

KOSZT PRACOWNIKA (przygotowanie tarasów, sprzątanie po zajęciach) – 700 zł brutto

WYNAGRODZENIE KOORDYNATORA (promocja, koordynacja zapisów na zajęcia, zakup niezbędnych rzeczy na zajęcia) – 2000 zł brutto

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
9 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki