Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-08 10:39:08
Powrót do projektu

Nowoczesne boisko przy SP255 cz.II

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 255 ul. Kamionkowska 36/44
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
numer działki 80 obręb 3/02/06

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Obecna nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego jest bardzo zniszczona (na boisku bardzo często stoi woda nawet w okresie letnim). Uniemożliwia to dzieciom i młodzieży korzystanie z niego. Tylko gruntowny remont wszystkich warstw nawierzchni boiska wielofunkcyjnego pozwoli uczniom i okolicznym mieszkańcom korzystać z terenu sportowego naszej szkoły. W remoncie boiska należy uwzględnić wymianę warstw odsączających i drenaży oraz odprowadzenie wody do koryta liniowego. konieczne jest również namalowanie oznakowania boiska i zabezpieczenie miękkimi ochraniaczami słupów oświetleniowych. w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie kompleksu rekreacyjno sportowego (plac zabaw i boisko) konieczna jest wymiana starego, skorodowanego ogrodzenia przy ul. Rybnej i ul. Kamionkowskiej, trzech bram wjazdowych na teren, trzech bramek i nawierzchni drogi przeciwpożarowej.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Lekcje w-f odgrywają istotną rolę w rozwoju fizycznym i intelektualnym dzieci i młodzieży.

Zajęcia te doskonalą umiejętność współpracy w grupie, gry fair - play oraz uczą przestrzegania zasad.

Jednak boisko to nie tylko miejsce, na którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, ale to również doskonała alternatywa dla tradycyjnych sal lekcyjnych. Podążając za nowoczesnymi trendami pedagogicznymi coraz częściej organizujemy zajęcia edukacyjne poza budynkiem szkoły.

Dodatkowo jest to również miejsce spotkań dla społeczności lokalnej i ciekawa alternatywa spędzania czasu wolnego. Raz do roku to właśnie na boisku odbywa się organizowany przez szkołę festyn, który cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród osób związanych bezpośrednio ze społecznością szkolną.

Tylko tak wykonany remont znacząco przyczyni się do bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z boiska (dzieci, młodzieży i okolicznych mieszkańców).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt techniczny modernizacji boisk - 25 000,00 zł

Modernizacja istniejących boisk z wymianą podbudowy - 650 000,00 zł

Wymiana ogrodzenia boisk - 100 000,00 zł

Wymiana oświetlenia boisk - 25 000,00 zł

Roczny koszt utrzymania - 5 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
800 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki