Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-16 11:21:53
Powrót do projektu

Przyjazny Mirów i Czyste - poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowa zieleń i drzewa, udogodnienia rowerowe

status:


Projekt polega posadzeniu szpaleru drzew na Pereca, uporządkowaniu 2 skwerów przy Towarowej i Rondzie ONZ, poprawie bezpieczeństwa ruchu i pieszych na skrzyżowaniu Twarda/Sienna i Twarda/Śliska, nasadzeniu nowych drzew wzdłuż Towarowej, utworzenie parkingu dla autokarów przy Muzeum oraz wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Pereca, dz. 19 z obrębu 6-01-08 (R. ONZ), działka 43 dz. 43 z obrębu 6-04-06, dz. 14/1 i 15 z obrębu 6-04-09 (Towarowa), Twarda, Pańska, Ogrodowa, Ciepła, Przyokopowa, Szarych Szeregów, Giełdowa, Hrubieszowska.

Istotne informacje o lokalizacji

Pereca, dz. 19 z obrębu 6-01-08 (R. ONZ), działka 43 dz. 43 z obrębu 6-04-06, dz. 14/1 i 15 z obrębu 6-04-09 (Towarowa), Twarda, Pańska, Ogrodowa, Ciepła, Przyokopowa, Szarych Szeregów, Giełdowa, Hrubieszowska.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wszyscy 24 godziny na dobę, teren ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Projekt polega:

1. posadzeniu nowych drzew przy ulicy Pereca po południowej stronie;

2. uporządkowaniu 2 skwerów: przy stacji Rondo ONZ między Pańską, Prostą Twardą Al. Jana Pawła II oraz przy Muzeum Powstania Warszawskiej;

3. poprawie bezpieczeństwa ruchu i pieszych na skrzyżowaniu Twarda/Sienna i Twarda/Śliska (zbyt duże promienie łuków i parkujące samochody ograniczające widoczność po wprowadzeniu zmiany organizacji ruch);

4. nasadzeniu nowych drzew wzdłuż Towarowej (dz. 43 z obrębu 6-04-06, dz. 14/1 i 15 z obrębu 6-04-09) oraz w innych miejscach po dokonaniu możliwości ich nasadzenia

5. urządzenie parkingu dla autokarów odwiedzających Muzeum Powstania Warszawskiej na istniejącym parkingu na działce miejskiej pomiędzy Muzeum a stacją metra Rondo Daszyńskiego (dz. 43 z obrębu 6-04-06)

6. dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach Pańska, Ogrodowa, Ciepła, Przyokopowa, Szarych Szeregów, Giełdowa, Hrubieszowska.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa warunków odpoczynku i mieszkania mieszkańców dzielnicy centralnej i bardzo zanieczyszczonej. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Ponadto wprowadzenie nasadzeń drzew w miejscach, w których będą redukowały spaliny.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt polega:

1. nowe drzewa na Pereca 8 x 1500 zł = 12000 zł

2. rozebranie nawierzchni z kostki służącej za parking 3000 zł, nowy trawnik 5000 zł, ławki 3000 zł plus zabezpieczenie lip 1000 zł, rezerwa 6000 zł = 18000 zł;

3. korekta łuków, prefabrykaty zabezpieczające przez parkowaniem, wyniesienie skrzyżowań - 20 000 zł x 3 = 60 000 zł;

4. nowe drzewa 1500 zł x 20 = 30 000 zł

5. zmiana oznakowania, projekt organizacji ruchu, korekta łuków - 25 000 zł

6. kontraruch rowerowy (7 ulic) (1500 projekt plus 4000 zł tabliczki plus próg zwalniający 7000 zł) = 87500 zł

Łącznie 287 000 zł


Całkowity koszt projektu: 234 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

podlewanie drzew i trawników - 2000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki