Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-09-03 09:01:03
Powrót do projektu

Nasadzenia rzadko spotykanych drzew

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Szczęśliwicki - północno-wschodni róg działki ewidencyjnej nr 59/13 obręb 20312
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Nasadzenie egzotycznych drzew (soliterów): tulipanowiec amerykański, judaszowiec kanadyjski, paulownia, albicja.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
1. Poprzez unikatowość drzew zwrócenie przez ludzi uwagi na ich pozytywne i zbawienne oddziaływanie na mikroklimat miejski.

Drzewa - jak wiadomo - oczyszczają powietrze (ograniczają emisję CO2), tłumią hałas, są schronieniem przed upałami.

2. Walory estetyczne i edukacyjne, które zwiększą jakość i atrakcyjność użytkowania tej przestrzeni przez mieszkańców Warszawy i obcokrajowców.

3. Wzrost świadomości ekologicznej osób korzystających z tej przestrzeni.

4. Zwiększenie ruchu turystycznego, a co się z tym wiąże większe przychody dla lokalnej przedsiębiorczości.

5. Korzyści ekonomiczne zwiększą chęć przebywania mieszkańców w tym parku.

6. Integracja społeczności lokalnej.

7. Stworzenie z Ochoty atrakcyjnej, nowoczesnej, świadomej ekologicznie dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Realizowany wczesną wiosną Etap I obejmujący:

1. zakup czterech sztuk sadzonek drzew

2. przygotowanie miejsc do sadzenia

3. posadzenie sadzonek 4. pielęgnacja nowych nasadzeń

Koszt 15 000 zł

Wykonywany w okresie od posadzenia do końca listopada Etap II obejmujący:

1. pielęgnację nowych nasadzeń

Koszt 10 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki