Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 14:08:27
Powrót do projektu

AKTYWNY SENIOR - ZAJĘCIA SPORTOWE DLA OSÓB STARSZYCH

Aktywny senior - zajęcia sportowe dla osób starszych

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Klub Kultury Seniora filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt obejmuje skorzystanie przez minimum 50 osób w wieku 55+ z bezpłatnych wejściówek na basen. Jedna osoba otrzyma karnet na 10 h pływania. Ponadto, projekt przewiduje organizację zajęć gimnastycznych dla 32 osób w wieku 55+ (4 grupy po 8 osób). Zajęcia gimnastyczne dla każdej grupy odbywać się będą raz w tygodniu przez 1h w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2020 (10 miesięcy). Regularne zajęcia wzmacnia motywację i zachęca do korzystania z nich.

Łącznie z projektu skorzysta minimum 82 osoby w wieku 55+.

Informacje o projekcie będę umieszczone na plakatach i ulotkach z programem wydarzeń kulturalnych Klubu Kultury Seniora. Ponadto, informacja o projekcie będzie rozpowszechniona w mediach społecznościowych.

Zasady rekrutacji: decydować będzie kolejność zgłoszeń po odbiór bezpłatnego karnetu na basen (10h) lub bezpłatnego karnetu na zajęcia gimnastyczne. Karnety będzie można otrzymać w siedzibie klubu w terminie wskazanym na plakatach i ulotkach z programem wydarzeń kulturalnych Klubu. Karnety wydawane będą osobom w wieku 55+. Jedna osoba będzie mogła skorzystać z jednego karnetu na basen (10 h) lub z jednego karnetu na zajęcia gimnastyczne (jeden karnet na zajęcia gimnastyczne obejmuje skorzystanie z zajęć raz w tygodniu przez 1h przez 10 miesięcy w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej oraz ruchowej wśród seniorów. Nastawiony jest na poprawę jakości życia osób w wieku 55+ oraz na ich aktywizację społeczną. Jest to projekt bardzo oczekiwany przez mieszkańców. Projekt został opracowany na podstawie zgłaszanych przez seniorów potrzeb. Regularne ćwiczenia gimnastyczne oraz zajęcia na basenie (pływanie) miałyby za zadanie poprawę kondycji fizycznej, samopoczucia wśród seniorów, szczególnie tych którzy nie mogą brać udziału w zajęciach płatnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • pomoc społeczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
KOSZTORYS:

KOSZT ZAKUPU BILETÓW - 50 osób x 10 wejść x 10 zł brutto = 5000 zł brutto

KOSZT INSTRUKTORA ZAJĘĆ - 10 miesięcy x 4 zajęcia w miesiącu x 45 zł brutto za godzinę zajęć x 4 grupy = 7200 zł brutto

KOSZTY PRACOWNICZE - zapisy na zajęcia, przygotowanie umów, sprzątanie po zajęciach - 800 zł bruttoSzacunkowy koszt realizacji projektu:
13 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki