Koordynator w Dzielnicy Wesoła - zmiany z 2019-06-14 10:15:14
Powrót do projektu

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? - warsztaty

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wesoła
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
05-075 Warszawa Wesoła, ul. Podleśna 38
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Pod wskazanym wyżej adresem znajduje się Biblioteka w Zielonej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów dla rodziców oraz opiekunów.

Na cykl warsztatów składają się trzy 4-godzinne spotkania, raz w tygodniu. Dobrym terminem na realizację projektu są miesiące od stycznia do kwietnia. Informacje o planowanych warsztatach zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki, w mediach społecznościowych, w prasie lokalnej oraz we wszystkich bibliotekach w Wesołej. Udział w warsztatach będzie bezpłatny, zapisy według kolejności zgłoszeń, a terminy zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami.

Warsztaty przeznaczone będą dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Celem warsztatów jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, wymiana doświadczeń, budowanie poczucia wzajemnej bliskości i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Warsztaty powinny być prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga i psychologa, oparte na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

W związku z tym, że Biblioteka w Zielonej prowadzi wiele zajęć skierowanych do dzieci i ich rodziców i jest położona w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 172, proponuję, żeby warsztaty odbywały się w tej właśnie placówce.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Warsztaty umożliwią nabycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli w sytuacjach trudnych, pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji stosowania niekonstruktywnych metod wychowawczych, poszerzanie swoich umiejętności wychowawczych, poznanie i możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • rodzice
  • opiekunowie

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
6 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki