Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-05 13:21:05
Powrót do projektu

Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie – z tężnią i placem zabaw- alejki i plac zabaw.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bora-Komorowskiego/Marokańska i Libijska/Pawlikowskiego/Sosabowskiego/Witoszyńskiego/21 PP Dzieci Warszawy/ Wał Miedzeszyński
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 5 z obrębu 30124 Działka nr 2 z obrębu 30603

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Wspólnie możemy zadbać o istniejącą zieleń i stworzyć Park Angielski!Obszar od wielu lat zaniedbany, pełen połamanych drzew, śmieci, gruzu i chaszczy prosi się o uporządkowanie. Jednocześnie dziki charakter tego miejsca jest jego największym atutem.W 2019 zagłosowaliśmy za uprzątnięciem terenu i poprowadzeniem naturalnej ścieżki. Podczas konsultacji w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, my - Mieszkańcy Saskiej Kępy i Gocławia jasno wyraziliśmy swoje zdanie – nie chcemy w tym miejscu ani trasy szybkiego ruchu ani kolejnych bloków. Chcemy parku!

Dążymy do tego, aby nowy park między Gocławiem i Saską Kępą służył mieszkańcom jako miejsce wypoczynku, gimnastyki, pikników i zabaw całymi rodzinami, a jednocześnie pozostał jak najbardziej naturalny. Na Saskiej Kępie mieszkańcy nie mają wielu miejsc do aktywnego spędzania czasu na powietrzu wśród zieleni. Jeszcze trudniejsza jest sytuacja na Gocławiu, gdzie w każdą wolną przestrzeń wciskane są nowe bloki. Pragniemy stworzyć zieloną oazę, namiastkę tego, czego możemy doświadczyć wyjeżdżając z miasta.

Dzięki wspólnej pracy mieszkańców Saskiej Kępy i Gocławia starannie wybraliśmy miejsca na ławki, nowe nasadzenia czy naturalny plac zabaw. Projektujemy park tak, aby nie naruszyć obecnego drzewostanu, ale wykorzystać puste przestrzenie. Chcemy przecież parku naturalnego, a nie betonowej pustyni. Stąd proponujemy ścieżki o nawierzchni mineralnej w miejscach już wydeptanych przez mieszkańców, naturalny plac zabaw, tężnię solankową, miejsce na wydarzenia sąsiedzkie, łąkę kwietną, ławki, kosze na śmieci, nowe krzewy oraz drzewa, które będą chronić przed hałasem od jezdni. Planujemy też przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom przyszłego parku. Warto także edukować najmłodszych, dlatego planujemy tabliczki opisujące parkową przyrodę m.in. gatunki drzew, owadów i ptaków. Chcemy także zadbać o pozostałości po Wale Gocławskim (Wolframa), który jest pamiątką świadczącą o ciekawej historii tej części Warszawy.Los parku zależeć będzie od zaangażowania mieszkańców w głosowanie na projekt w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Mamy okazję wspólnie zmienić naszą okolicę, aby stała się przyjazna zarówno nam, mieszkańcom, jak i przyrodzie. Zainteresowanych losami inicjatywy zapraszamy na stronę “Angielski dziki park przy Wale Gocławskim” na Facebooku.

(www.facebook.com/ParkAngielski).

Szczegółowy opis elementów projektu:Planujemy cztery ścieżki o szerokości do 2 metrów (mineralne). Pierwsza ma stanowić rozwidlenie ścieżki z ubiegłorocznej edycji BP 2019 w stronę ul. Bora Komorowskiego. Druga ma przebiegać wzdłuż bloków Witoszyńskiego, Sosabowskiego i łączyć się z pierwszą. Trzecią ścieżkę planujemy na wysokości tężni solankowej. Ostatnia, czwarta ścieżka powinna przecinać park od strony Wału Miedzeszyńskiego. (koszt wszystkich ścieżek to 124 200 zł)W projekcie uwzględniliśmy ławki, kosze na śmieci i tablice historyczną oraz edukacyjną. Wedle naszej koncepcji powinno stanąć 12 ławek i 3 kosze na śmieci:

- 3 ławki i 1 kosz w okolicy naturalnego placu zabaw.

- 2 ławki i 1 kosz przy ścieżce przecinającej park na wysokości Pawlikowskiego i Sosabowskiego.

- 5 ławek i 1 kosz bezpośrednio przy tężni solankowej.

- 2 ławki przy ścieżce przecinającej park od strony Wału Miedzeszyńskiego.Dodatkowym elementem są tablice:

- historyczna, która ma opowiadać historię Wału Gocławskiego (Wolframa). Planujemy umiejscowienie tablicy przy ostatnim skrawku wału. Powinna zawierać opis oraz ilustrację lub zdjęcie.

- edukacyjną, której celem jest przybliżyć dzieciom i dorosłym bogaty świat miejskiej przyrody m.in. rodzaje i gatunki drzew, kwiatów, owadów i ptaków.

Ponadto przewidujemy oznakowanie graficzne dedykowane Budżetowi Obywatelskiemu, co stanowi wymóg dla każdego projektu.

(łączny koszt ławek, koszy na śmieci i tabliczek to 22 500 zł)Planujemy dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów. Ich lokalizacja będzie zależeć od szczegółowej analizy na etapie realizacji, niemniej jednak chcemy, aby krzewy i drzewa stanowiły szpaler chroniący park przed hałasem ze strony północnej (Bora-Komorowskiego) i południowej (Trasa Siekierkowska/Wał Miedzeszyński) tworząc tym samym barierę ochronną wzdłuż obu jezdni.

(łączny koszt drzew i krzewów to 22 400 zł)Kolejne elementy projektu to:

- Naturalny Plac Zabaw, czyli miejsce, w którym dzieci same zdecydują, do czego służy wydrążony kawałek pnia, drewniany klocek, piaskowa górka, kamień narzutowy, wiklinowy tunel, wierzbowa altana czy powalony konar. Wszystko zależy od ich nieograniczonej wyobraźni. (koszt 60 000 zł)- Łąka Kwietna nie tylko zjawiskowo wygląda, ale stanowi dom dla setek owadów i roślin. Wpływa na estetykę miejsca, zachwycając kolorami i zapachami. Planujemy ok. 1,2 ara (koszt 60 000 zł)- Tężnia Solankowa to wspaniałe rozwiązanie dla osób cierpiących na schorzenia dróg oddechowych, mających wysokie ciśnienie czy chcących zadbać o dobre samopoczucie. Godzina inhalacji w pobliżu tężni równoważy 3-dniowy pobyt nad morzem. Proponowana tężnia miałaby charakter osiedlowy. Dzięki swym walorom leczniczym i ogólnodostępności byłaby elementem integrującym okolicznych mieszkańców i silnie mobilizującym do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Proponujemy, aby miejscem realizacji projektu tężni był teren zielony, położony w pobliżu budynków mieszkalnych przy ul. gen S. Sosabowskiego. Przechodzi tędy instalacja wodociągowa, niezbędna do pracy tężni. (koszt 220 000 zł)- Miejsce na wydarzenia sąsiedzkie. Idea jest bardzo prosta. Chodzi o pozostawienie pustej przestrzeni na terenie parku dla inicjatywy mieszkańców np. kino letnie, mały festyn dla dzieci, wspólne zajęcia gimnastyki dla seniorów czy spotkanie piknikowe. (brak kosztów)Przewidujemy sporządzenie projektu technicznego (15 000 zł) oraz inwentaryzację obecnego drzewostanu, usunięcie zagrażających drzew i ich zagospodarowanie na np. dodatkowe, naturalne ławki (8 800 zł)Pełen kosztorys w załączniku.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obszar jest jedynym takim miejscem w tej części dzielnicy, który nadaje się na przeznaczenie pod park (zieleń miejską). Funkcją nowego parku ma być stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców jednego z najbardziej zurbanizowanych miejsc w Warszawie, ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Projekt zakłada troskę o przyrodę z funkcją edukacyjną, zachowaniem obecnej, bogatej zieleni oraz siedlisk jeży, ptaków i wiewiórek.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
580 040,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Park Angielski-2020.pdf
 • tężnia_plan+foto.pdf
 • Szczegolowy_kosztorys_proj_Park_Angielski_2020.pdf
 • mapa halasu_1.jpg