Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2019-06-11 15:23:11
Powrót do projektu

Patroni naszych ulic na pocztówkach - ks. Jerzy Popiełuszko

status: Trwa ocenaZgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cały obszar
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
J.w.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada druk a następnie społeczny kolportaż według oryginalnego autorskiego projektu pomysłodawczyni, kompletu z pocztówek. Pierwsza przedstawia ks. Jerzego Popiełuszkę, wybitnego duszpasterza ludzi pracy i studentów, związanego z Żoliborzem. Druga pocztówka zawiera wybrany wiersz ze zbiorów poezji poświęconych ks. Jerzemu i ojczyźnie, autorstwa Hanny Królak (ps. Teresa Boguszewska), która była związana z Żoliborzem i zmarła w bieżącym roku. Na obu umieszczono promocję Żoliborza. Mieszkańcy, a zwłaszcza młode pokolenie, nieodpłatnie, skorzystają z projektu na wiele sposobów. W tym poprzez jego oddziaływanie wychowawcze, poznawcze, kulturoznawcze, społeczne i patriotyczne. Dostępność tygodniowa non stop. Projekt zakłada druk 5.000 (pięć tysięcy) kompletów (każdy po 2 pocztówki).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt warto zrealizować bo odpowiada na zapotrzebowanie społeczności żoliborzan na promocję edukacji i kultury oraz przedstawia postacie historyczne związane z Żoliborzem. Projekt uczy szacunku do własnej historii, tolerancji i "chroni od nienawiści"

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
5000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki