Autor projektu - zmiany z 2019-06-09 19:38:09
Powrót do projektu

Ponadnormatywne patrole rowerowe policji

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
całe miasto
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Miasto płaci za dodatkowe (ponadnormatywne) patrole policji na Moście Poniatowskiego. Chciałbym, aby miasto opłaciło patrole policji na rowerach.Proponuję, aby codziennie od początku marca do końca listopada jeździły po mieście 3 dwuosobowe patrole. Jeden po lewej stronie Wisły na północ od Al. Jerozolimskich, jeden po lewej stronie Wisły na południe od Al. Jerozolimskich i jeden po prawej stronie Wisły.Takie patrole działają np. w Brukseli: https://www.bruzz.be/mobiliteit/fietsbrigade-bekeurt-veel-vaker-het-hinderen-van-openbaar-vervoer-2019-01-30?fbclid=IwAR1KgeGL8iSfbX18MQLg9neDS4nKNcQ5dyeex8VN-J0AaE8ELlxO_CxwhowW stolicy Belgii 12-osobowa ekipa rowerowa policji wystawia rocznie 40.000 mandatów. Proponuję, aby 6-osobowa ekipa w warszawie wystawiła w ciągu roku 20.000 mandatów. Licząc, że średni mandat wynosi 200 zł, to wpływy wzrosną o 4 mln zł. Wraz z poprawą bezpieczeństwa i mniejszymi korkami można liczyć na dodatni bilans ekonomiczny w wysokości ok. 20 mln zł rocznie.Koszt projektu:

275 dni * 3 patrole * 2 osoby * 300 zł = 495.000 zł + zakup 10 rowerów @ 3000 zł = 525.000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Patrole rowerowe policji jeżdżą w wielu miastach świata, gdyż jest to jedyny sposób na szybkie i sprawne przemieszczanie się służb po zatłoczonym mieście. Patrole rowerowe są też jedynym sposobem na zatrzymywanie osób łamiących liczne wykroczenia drogowe - nie ustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniach, wjazd na czerwonym świetle, zatrzymanie pojazdu na środku skrzyżowania, zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych, zatrzymanie pojazdu na chodniku z dala od krawędzi jezdni, jazda po chodniku, parkowanie mniej 10 metrów od przejścia dla pieszych. Sama świadomość istnienia takich patroli zniechęci wiele osób do popełniania wykroczeń, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Dawanie mandatów osobom, które zatrzymały się na środku skrzyżowania spowoduje też, że zmniejszą się korki. Projekt przyniesie też korzyści finansowe dla miasta i budżetu państwa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli
  • seniorzy
  • policja

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
525 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki