Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-09-02 15:43:02
Powrót do projektu

600 ławek dla Warszawy

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
wszystkie dzielnice, co najmniej 10 ławek w każdej dzielnicy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na postawieniu w Warszawie w 2020 roku dodatkowego co najmniej ławek w ramach projektu "Ławka warszawska". Ławki będą według wzorów ławki warszawskiej Zarządu Zieleni: http://zzw.waw.pl/2019/03/22/az-chce-sie-posiedziec-i-odpoczac-coraz-wiecej-lawek-warszawskich/

Zamiast części ławek mogą być postawione przysiadki. Zgodnie ze standardami dostępności m.st. Warszawy (Zarządzenie Prezydenta nr 1682/2017) co najmniej 1/3 ławek ma posiadać oparcia i podłokietniki. Część ławek powinna zostać ustawiona w grupach.Proponuję postawić ławki we wszystkich dzielnicach, szczególnie tam, gdzie mieszka dużo osób starszych i obecnie brakuje ławek. W celu zbadania zapotrzebowania na ławki projekt przewiduje przeprowadzenie 80 spacerów badawczych wraz z mieszkańcami oraz opracowanie raportu ze spacerów.Średni koszt postawienia jednej ławki warszawskiej to 2800 zł. 500 600 ławek to 1 680 000zł. Do tego dochodzi koszt spacerów i raportów, który szacuję na 50 tys. zł.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W Warszawie brakuje ławek. Potrzebne są one szczególnie osobom starszym i chorym, które mają trudności w chodzeniu. Ławki pozwalają na odpoczynek i nawiązywanie relacji sąsiedzkich. Zgodnie ze standardami dostępności m.st. Warszawy ławki powinny stanąć co 50 metrów w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego i co 100 metrów w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu pieszego. Projekt ma na celu systematyczną realizację standardów dostępności, co zapewni mieszkańcom możliwość odpoczywania w drodze do sklepu, apteki, przychodni, przystanku autobusowego czy podczas codziennego spaceru. Projekt ma na celu poprawę zdrowia mieszkańców i dostępności pieszej miasta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Średni koszt postawienia jednej ławki warszawskiej to 2800 zł. czyli 500 600 ławek to: 1 680 000 zł.

szacowany koszt spacerów i raportów, kampanii informacyjnej: 50 000 zł.

W przypadku wymiany ławek koszt demontażu wraz z wywozem i utylizacją starych ławek ok. 300 zł / szt. Szacuje się na chwilę obecną że ok. 300 ławek do wymiany. Czyli na demontaż ławek: 90 000 zł Ewentualna korekta zagospodarowania terenu (np. korekta krawężników, korekta płyt chodnikowych, zrobienie dojścia do ławki) ok. 80 000 zł.

Koszty utrzymania (m.in. mycie, wymiana uszkodzonych elementów niewynikających z kwestii gwarancyjnych): ok. 150 zł / szt. tj. 90 000 zł

Łącznie koszt - 1 990 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 990 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki