Koordynator w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - zmiany z 2019-08-06 10:00:06
Powrót do projektu

Cztery letnie skwery na Senatorskiej i Placu Teatralnym i ulicy Senatorskiej zamiast parkingów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer Czartoryskich, ul. Senatorska przed budynkiem SZRM oraz Plac Teatralny
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
zieleń na Placu Teatralnym zgodnie z planem miejscowym
Cztery miejsca przy ul. Senatorskiej i Placu Teatralnym: Skwer Czartoryskich, skwer przed budynkiem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Mienia (Senatorska 31) i dwóch fragmentów Placu Teatralnego przeznaczonych w planie miejscowym na zieleń publiczną.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Główne przestrzenie publiczne w Warszawie nadal słabo nie zawsze dostatecznie dobrze służą mieszkańcom jako miejsca spędzania czasu. Aby móc dobrze czuć się w wyjątkowych wnętrzach do odpoczynku i rekreacji. Aby umożliwić mieszkańcom i użytkownikom przyjemne spędzanie czasu i podkreślić wyjątkowość wnętrz architektonicznych ulicy Senatorskiej i Placu Teatralnego potrzebne jest tam , proponuję wprowadzenie zieleni i małej architektury w miejsce wszędobylskich parkingów. Od tym jak zachęcająco do spacerowania i odpoczywania na ławkach może wyglądać zielony Plac Teatralny przekonaliśmy się dwa lata temu. Podczas Forum Muzyki plac na kilka dni zajęty był przez drzewa, krzewy i ławki. Tłumy mieszkańców odpoczywały w przyjaznym otoczeniu zieleni i wspaniałej architektury. Projekt polega na przekształceniu w zielone skwery przyjazne odpoczynkowi mieszkańców czterech miejsc na obecnych parkingów. Podczas Festiwalu muzycznego "Szalone Dni Muzyki", dwa lata temu, Plac Teatralny na kilka dni zagospodarowano drzewami, krzewami i ławkami. Tymczasowa aranżacja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Projekt polega na czasowym przekształceniu w zielone skwery, przyjazne odpoczynkowi, czterech miejsc przy ul. Senatorskiej i Placu Teatralnym: Skweru Czartoryskich, skweru przed budynkiem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Mienia (Senatorska 31) i dwóch fragmentów Placu Teatralnego opisanych w planie miejscowym jako przeznaczone na zieleń publiczną.

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni na reprezentacyjną, nowe nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników i postawienie małej architektury w postaci ławekzagospodarowanie wymienionych przestrzeni przez zieleń w donicach oraz różne formy małej architektury m.in. w postaci ławek warszawskich, stołów, siedzisk, stojaków rowerowych, koszy na śmieci itp. Jeśli nie będzie możliwe przekształcenie skwerów na stałe ze względu na złożoność zagadnienia, to proponuję czasowe przekształcenie skwerów na okres w okresie od początku maja do końca września . W tym wariancie zieleń i mała architektura na jesieni powinny zostać przeniesione na stałe w inne części miasta. Powierzchnia całkowita terenów do przekształceń to 3500 m2. Koszty: prace rozbiórkowe - 50 zł * 3500 m2 = 175 tys. zł położenie nowej nawierzchni chodników - 200 zł * 1000 m2 = 200 tys. zł nowe drzewa i krzewy - 20 * 1500 zł = 30 tys. zł ławki - 20 * 2800 zł = 56 tys. zł kosze na śmieci wraz z opróżnianiem - 10 * 2500 zł = 25 tys. zł stojaki rowerowe - 25 * 400 zł = 10 tys. zł pozostała mała architektura 4 tys. zł projekt 55 tys. zł 2020 roku. Po okresie użytkowania niektóre elementy wyposażania zostaną przeniesione do innych części miasta (np. do parków), a zieleń przekażemy do szkół i przedszkoli.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
W centrum Warszawy nadal jest za mało placów w dalszym ciągu brakuje przestrzeni publicznych zachęcających do spędzania czasu. Zajęte są przez parkingi. Zieleń zatrzymania się i spędzenia wolnego czasu. Jedną z przyczyn jest to, że reprezentacyjne miejsca zajęły parkingi. Tymczasowa zieleń na skwerach przy Senatorskiej i na Placu Teatralnym pozwoli zmienić może wpłynąć na społeczny odbiór tych miejsc i zapewni dodatkowe zapewnić pozytywne wrażenia estetyczne. Zieleń poprawi też warunki klimatyczneMeble zostaną w możliwie jak największym stopniu zrealizowane w oparciu o miejskie projekty seryjnego wyposażenia, co ułatwi ich ponowne wykorzystanie w innych lokalizacjach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zieleń i wyposażenie: 818 500 zł

Organizacja i utrzymanie w roku realizacji (od początku maja do końca września): 1 121 200 zł

Oznakowanie BO: 600 zł

Łącznie: 1 940 300 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 555 000
1 940 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • cztery skwery.pdf
  • 235.jpg