Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 13:34:27
Powrót do projektu

,,Moje boisko" Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 60 w Warszawie.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren Szkoły Podstawowej nr 60 w Warszawie

ul. Zbaraskiej 3,

04-014 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest wymiana nawierzchni boiska szkolnego o wymiarach 74m na 42m, znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3. Boisko w określonych przez Dyrekcję szkoły godzinach jest ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy zarówno w okresie letnim jak i zimowym, dzięki stawianej tam corocznie hali pneumatycznej, która przykrywa boisko. Boisko dostępne będzie dla wszystkich od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 10.00 oraz od 15.00 do 16.30, w soboty od 17.00 do 22.00 oraz w niedziele od 6.00 do 10.00 przez cały rok. Ogólnodostępny charakter boiska sprawia, że wszyscy mieszańcy mogą spotykać się na jego terenie, uprawiać sport, rozwijać swoje sportowe pasje, a Praskie Klubu piłkarskie mają gdzie szkolić swoich zawodników. Pozwala to na aktywne spędzanie czasu, budowanie i dbanie o relacje lokalnych społeczności.

Zadanie polega na:

1. Demontażu starej trawy syntetycznej wraz z usunięciem piasku kwarcowego i SBR,

2. Ułożenie podkładów pod trawę,

3. Położenie nowej trawy syntetycznej (parametry techniczne znajdują się w złączniku nr 1 dołączonym do projektu),

4. Wstawieniu lin białych do gry na dużym boisku 70/40m oraz wstawieniu żółtych lin do trzech małych boisk 40/21m,

5. Wykonaniu zaślepek z trawy na istniejące kotwy od hali pneumatycznej,

6. Zasypaniu piaskiem kwarcowym i EPDM z recyklingu.

7. Wstawienie 8 nowych bramek aluminiowych (5/2m) w tulejach ( dwóch głównych i sześciu do małych boisk).

8. Wymiana istniejących piłkochwytów za bramkami.

9. Postawienie nowego piłkochwytu wzdłuż linii bocznej boiska, za bieżnią od strony ul. Stanisława Augusta

10. Wymiana żarówek w masztach oświetleniowych boiska na barwę białą K3700-K4000.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
"Wniosek o realizację projektu ze środków Budżetu Obywatelskiego umotywowany jest troską o zdrowie użytkowników boiska - dzieci (uczniów SP oraz zawodników Praskich Klubów Piłkarskich) oraz mieszkańców (w wyznaczonych przez Dyrektora szkoły godzinach tj od poniedziałku do piątku boisko będzie ogólnodostępne od 6.00 do 10.00 oraz od 15.00 do 16.30 oraz w soboty od 17.00 do 22.00 i w niedziele od 6.00 do 10.00).

Aktualna nawierzchnia boiska ma 10 lat, jest w fatalnym stanie i wymaga wymiany. Utraciła ona wymagane techniczne parametry - źdźbła trawy straciły swoją sztywność, co za tym idzie leżą, a nie stoją. Ma to wpływ na amortyzację boiska i negatywnie odziałowuje na zdrowie uczniów i mieszakańców. Ponadto nawierzchnia boiska posiada wiele ubytków w trawie oraz nierówności. W efekcie użytekowanie typowe dla przyszkolnego boiska sportowego, tj. gra w piłkę i zabawy ruchowe, naraża dzieci i mieszkańców na urazy i kontuzje.

Postulowanym rozwiązaniem jest wymiana nawierzchni oraz zasypy boiska, tak aby było ono w pełni funkcjonalne, bezpieczne i zdrowe dla użytkowników.

Realizacja projektu:

- wyeliminuje zagrożenie dla zdrowia użytkowników

- dodatkowo zachęci dzieci i młodzież do uprawiania sportu

- zwiększy częstotliwość korzystania z boiska, także przez okolicznych mieszkańców

- stworzy idealne warunki do rozwoju młodych sportowców

Projekt ma poparcie władz szkoły."

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wymiana trawy syntetycznej z remontem podbudowy - 400 000,00 zł

Wymiana istniejących i montaż nowego odcinka piłkochwytów - 40 000,00 zł

Wymiana oświetlenia - 30 000,00 zł

Wymiana bramek - 35 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • załącznik nr 1 Zbaraska.pdf