Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2019-08-13 08:52:13
Powrót do projektu

Łąki kwiatowe w Alejach Jerozolimskich

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Skrzyżowanie
Trawnik przy skrzyżowaniu ul. Łopuszańskiej i Al. Jerozolimskich w rejonie przystanku autobusowego Łopuszańska 02
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Trójkąt zieleni pomiędzy dwiema nitkami ulicy Łopuszańskiej - odcinek łączący się z ul. Kleszczową, przy skrzyżowaniu z Al.Jerozolimskimi, naprzeciw przystanku Łopuszańska 04 (aut. 187, 517, 189, 401), w miejscu obecnego trawnika.
Trawnik przy skrzyżowaniu ul. Łopuszańskiej i Al. Jerozolimskich w rejonie przystanku autobusowego Łopuszańska 02

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
1. Zasianie łąki kwietnej, o powierzchni 150 m2, która będzie cieszyć oczy mieszkańców, poprawi estetykę okolicy oraz będzie domem dla owadów, które odgrywają ważną rolę w miejskim ekosystemie. (Łąka powinna zostać zasiana tak, aby nie zniszczyć obecnie rosnących tam krzewów.)

2. Tablica informująca o roślinach zasianych na łące będzie miała funkcję informacyjną oraz edukacyjną.

3. Hotel 2 hotel dla owadów zapewni zapewnią im schronienie, a kwiatom na łące - zapylaczy, bez których nie mogą istnieć rośliny. 4. Bariera grodząca łąkę od strony przystanku Łopuszańska 04 zapobiegać będzie - notorycznemu w tej chwili- przechodzeniu przez jezdnię osób wysiadających z autobusów na tym przystanku. Osoby te, zamiast skorzystać z przejścia dla pieszych ( 60 kroków od przystanku), przechodzą przez jezdnię przy przystanku, potem idą przez trawnik. Stanowi to zagrożenie dla nich samych, oraz dla kierowców.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uzasadnienie realizacji projektu

Miasto jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a łąki kwietne to miejsca, które pozwalają nam obcować z nimi. Uwrażliwiają na piękno przyrody, poprawiają nastrój, stanowią estetyczną i zdrową alternatywę dla wszechobecnego betonu. Zabezpieczają ziemię przed rozmywaniem nie pozwalając na powstawanie kałuż i błota. Ograniczają także poziom smogu w mieście poprzez zmniejszenie pylenia z gruntu. Łąka kwietna jest więc w pełni uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników.

Hotel dla owadów zapewni im schronienie.

Tablice informacyjne to element edukacji o ochronie przyrody. Bariera poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- założenie łąki kwietnej (150m2) wraz z roczną pielęgnacją 35zł/m2 -> 5 250,00 zł

- hotel dla owadów (1 szt. – 2 000,00 zł) 2 szt. -> 4 000,00 zł

- tablica informacyjna wbetonowana w grunt wielkości 170x75mm – projekt graficzny + wykonanie i montaż -> 1 900,00 zł

Razem: 11 150,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 21 000
11 150,00 zł

Dokumenty

Załączniki