Wydział Bezpieczeństwa Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - zmiany z 2019-08-27 13:48:27
Powrót do projektu
„Podstawowy

Podstawowy kurs pierwszej pomocy pediatrycznej”pediatrycznej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa. Pomieszczenia na przeprowadzenie kursu zostaną wskazane przez Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wybrane placówki edukacyjne.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Kurs dotyczący pierwszej pomocy pediatrycznej skierowany będzie do pracowników żłobków i przedszkoli oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców m.st. Warszawy. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie resuscytacyjne u dzieci w wieku 1-6 lat, oraz jak się zachować

w przypadku, gdy dziecko się zadławi. Omówione zostaną również urazy – najczęstsze przyczyny w grupach wiekowych. Kursanci zostaną zapoznani zasadami postępowania

w przypadku wystąpienia oparzenia, drgawek, zatrucia ugryzienia przez kleszcza, użądlenia, ukąszenia, wychłodzenia, przegrzania dziecka, omdlenia, kompletowania apteczki pierwszej pomocy.

Łączenie zostanie przeprowadzonych 18 spotkań. Po jednym spotkaniu w każdej dzielnicy. Zakres godzinowy kursu ok 4-6 godzin. Grupy kursantów będą maksymalnie 30 - osobowe. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej zostanie przeprowadzone przez firmę, która zajmie się również przeprowadzeniem rekrutacji uczestników.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Uczestnicy, którzy ukończą kurs zdobędą podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
50000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki