Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2019-08-27 15:55:27
Powrót do projektu

## DRZEWA I ZIELEŃ NA POWĄZKOWSKIEJ ##

Drzewa i zieleń na Powązkowskiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Powązkowska na odcinku od ul. Okopowej do ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada nasadzenie bardzo dużej ilości drzew, krzewów, kwiatów i różnych roślin ozdobnych. Ma to być spójna koncepcja na całej długości ulicy, która przebiega przez dwie dzielnice, a teren ma różnych administratorów. Przykładem może być nowa zieleń na ul. Świętokrzyskiej.Ważne punkty:

1. Wzdłuż muru cmentarza Stare Powązki: - zastąpienie części chodnika misami do nasadzenia dużych drzew i zieleni towarzyszącej - w miejscach intensywnego ruchu pieszego przykrycie mis stylowymi, ozdobnymi kratownicami, które zapewnią miejsce dla pieszych i ochronią korzenie drzew 2. Wzdłuż budynku bazy MPO, od ul. Tatarskiej do wiaduktu kolejowego: - na poboczu i na terenie bazy MPO (teren Miasta) nasadzenie m.in. zwartych, wysokich szpalerów drzew. Dobrze jeśli będą to rośliny zimozielone. Celem jest stworzenie wysokiego żywopłotu, który zasłoni mało estetyczne budynki MPO. 3. Pobocze ul. Powązkowskiej od strony ul. Burakowskiej: - uzupełnienie i odtworzenie alei drzew na odcinku od ul Okopowej do wiaduktu kolejowego - pielęgnacja chorych drzew - wymiana starych drzew których już nie da się uratować - powiększenie w chodniku mis i dosadzenie innych roślin ozdobnych 4. Odcinek od wiaduktu kolejowego do ul. Krasińskiego: - nasadzenie drzew i innych roślin ozdobnych Odcinek między ul. Burakowską a ul. Słodowiecką:

Zabiegi pielęgnacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowotnego 45 dojrzałych drzew z gat. dąb czerwony, topola, klon2. Odcinek od wiaduktu kolejowego do ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej:

Rozpłytowanie betonowego pasa środkowego pomiędzy jezdniami oraz fragmentu przy skrzyżowaniu z Placem Niemena3. Odcinek od wiaduktu kolejowego do ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej:

Nasadzenia krzewów na pasach zieleni po obu stronach jezdni - po stronie istniejącego osiedla Żoliborz Artystyczny zastąpienie części chodnika misami do nasadzenia dużych drzew i zieleni towarzyszącej. W miejscach intensywnego ruchu pieszego przykrycie mis stylowymi, ozdobnymi kratownicami, które zapewnią miejsce dla pieszych i ochronią korzenie drzew. - zamiana betonowego pasa rozgraniczającego jezdnie na pas zieleni. Nasadzenie zwartych roślin ozdobnych a na odcinkach gdzie jest więcej miejsca nasadzenie krzewów i drzew. 5. Odcinek od ul. oraz w miejscach po rozpłytowaniu nawierzchni – także w pasie środkowym4. Odcinek od Krasińskiego do ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej: - nasadzenie drzew i innych roślin ozdobnych na

Nasadzenia drzew w pasach zieleni po obu stronach jezdni - w miejscach intensywnego ruchu pieszego przykrycie mis stylowymi, ozdobnymi kratownicami, które zapewnią miejsce dla pieszych i ochronią korzenie drzew. - zamiana betonowego pasa rozgraniczającego jezdnie na pas zieleni. Nasadzenie zwartych roślin ozdobnych a na odcinkach gdzie jest więcej miejsca nasadzenie krzewów i drzew. Używane materiały powinny być wysokiej jakości.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Historia ul. Powązkowskiej sięga XIV wieku. Prowadziła do ogrodów księżnej Izabeli Czartoryskiej. Obecnie zieleń na ul. Powązkowskiej jest chaotyczna i uboga. Na kilku odcinkach dominują szerokie betonowe chodniki bez jakiejkolwiek zieleni. Przy ulicy wybudowane zostały osiedla mieszkaniowe na kilkanaście tysięcy mieszkańców. Pojawiają się wycieczki i turyści. Ulica powinna być bardziej estetyczna i przyjazna dla mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zabiegi pielęgnacyjne zmierzające do poprawy stanu zdrowotnego drzew:

- mulczowanie drobnozmieloną korą mis wokół drzew – misy w chodniku w całości, drzewa w trawnikach – 1,5 m średnicy – koszt 50 zł/sztukę = 2250 zł/ krotność 3 razy = 6750 zł

- nawożenie drzew – 10 zł/szt. = 450 zł

- przeprowadzenie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych – usuwanie odrostów, suchych gałęzi, gałęzi wygonionych, krzyżujących się – 45 szt.*300 zł =13500 zł

- wykonanie badań tomografem lub/i obciążeniowych wybranych egzemplarzy – 10 szt. – 20 000 zł

- rozpłytowanie nawierzchni (pas środkowy na całym odcinku oraz wyspa w rej. Placu Niemena)- 850 m2*150zł = 127 500 zł

- nasadzenie krzewów (w miejscach rozpłytowania oraz po stronie północnej na odcinku Krasińskiego- v/v bramy głównej Cmentarza Wojskowego)- 1415 m2* 65zł= 91 975 zł

- nasadzenie drzew: głogi jednoszyjkowe 90 szt., klony pospolite ‘Crimson King’ 20 szt. (obw. 30-35cm) *5000zł = 550 000 złRAZEM: 810 175 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 4 986 600
810 175,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Kosztorys-drzewa i zieleń na Powązkowskiej.jpg
  • Przykładowe nasadzenia.jpg
  • Przykładowe krzewy i kwiaty.jpg.jpg