Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 22:22:10
Powrót do projektu

Więcej zieleni 3 - dla Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przykładowe lokalizacje: Łochowska, Otwocka, Grajewska, Kawęczyńska, Inżynierska, Kosmowskiej, Mała, Konopacka, Środkowa, Strzelecka (drzewa owocowe), Brechta (przy szkole), Dąbrowszczaków, Szanajcy, Kotsisa (przy myjni)

26/1 w obr 41406 i 39, 40 i 42 w obr 41401 (pętle tram przy Bazylice i dawna na Radzymińskiej)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada posadzenie 20 drzew, 700 niskich krzewów i 1 kilometra żywopłotów, stanowiących filtr dla zanieczyszczeń powietrza.

Krzewy będą sadzone w pasach zieleni przy chodnikach, jako nowe nasadzenia, bądź uzupełnienie żywopłotów już istniejących. 20 drzew zostanie dosadzonych w miejscach, gdzie drzewa wcześniej wycięto. Miejsca sadzenia zostaną odpowiednio przygotowane (zgodnie ze sztuką ogrodniczą), a otoczenie wokół stosownie uzupełnione (np. korą lub roślinnością zadarniającą). Gatunki krzewów oraz ich wiek powinien zostać dostosowany do warunków, w jakich będą rosły oraz do roślinności sąsiadującej.

Dokładne lokalizacje oraz skład gatunkowy zostaną określone na etapie przygotowania projektu wykonawczego.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt jest kontynuacją dosadzania zieleni na Pradze, której bilans jest wciąż ujemny. Zwłaszcza upały i epizody smogowe pokazują jak wielkie znaczenie dla komfortu życia w mieście ma zieleń. Uzupełnianie jej ubytków jest szalenie ważne dla poprawy warunków życia prażan.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
370 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki