Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2019-08-27 14:30:27
Powrót do projektu

Warsztaty z robotyki dla dzieci "R2D2020"

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Bruna 11 w Warszawie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na organizacji warsztatów z robotyki i zagadnień STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dla dzieci z klas 6, 7, 8 szkoły podstawowej. Warsztaty zaplanowane są dla 150 uczestników (10 grup 15 osobowych) i będą się odbywały na terenie Szkoły Podstawowej nr 70 z oddziałami integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino. Dla każdej grupy realizowane będą dwugodzinne zajęcia 1 raz w tygodniu w ciągu 2 semestrów (21 zajęć dla 5 grup w semestrze zimowym oraz 21 zajęć dla 5 grup w semestrze letnim) roku kalendarzowego 2020.W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie pracowni robotyki:

- 15 zestawów robotów Lego Spike Prime (łączny koszt 21 000 zł)

- 15 komputerów przenośnych z oprogramowaniem (łączny koszt koszt 30 000 zł).

- akcesoria dodatkowe (listwy zasilające, ładowarki, zapasowe klocki itp) (łączny koszt 3 000 zł)

- dodatkowe materiały edukacyjne do wykorzystania przez instruktorów (łączny koszt 2 000 zł)

Koszty projektu uwzględniają również prowadzenie zajęć przez dwóch instruktorów.

Planowana liczba godzin zajęć: 2 instruktorów x 5 grup x 2 godziny x 42 tygodnie = 840 godzin w roku 2020 (bez wakacji i ferii).

Koszt prowadzenia zajęć: 840 godzin * 80 zł = 67 200 zł.

Koszty organizacyjne wybranego przez SP70 koordynatora projektu (organizacja zajęć, plakaty informacyjne, rekrutacja itp) = 6 000 zł

Całkowity koszt projektu: 129 200 zł.W roku 2020 warsztaty będą realizowane nieodpłatnie. W kolejnych latach organizatorzy będą ubiegać się o finansowanie zajęć z następnych edycji budżetu obywatelskiego lub z innych funduszy miejskich przeznaczonych na rozwój i edukację młodzieży szkolnej.

Zajęcia będą otwarte dla wszystkich uczniów uczęszczających w roku 2020 do klas 6, 7, 8, którzy zgłoszą się w terminie od 15 do 31 stycznia 2020 r. do koordynatora projektu. Będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji na zajęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 70 oraz Facebook'u Rady Rodziców tej szkoły i stronie Urzędu dzielnicy Mokotów. W szkole SP70 oraz w sąsiednich placówkach edukacyjnych zostaną rozwieszone plakaty informujące o zajęciach i ogłaszające rozpoczęcie rekrutacji.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wprowadzenie zajęć z robotyki dla uczniów klas 6, 7, 8 szkoły podstawowej ma na celu zapoznanie i zainteresowanie młodzieży zagadnieniami z zakresu technologii, informatyki, automatyki i mechaniki, tak aby na kolejnym etapie edukacji uczniowie chętniej wybierali nauki ścisłe. Młodzi ludzie kończąc szkołę podstawową muszą wybrać dalszy kierunek edukacji. Najczęściej wybierają te przedmioty nauczania, z którymi już zetknęli się na wcześniejszym etapie. Zajęcia z robotyki pomogą im poszerzyć te horyzonty. Poza zdobytą wiedzą uczestnicy zajęć z robotyki zyskują również:

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność koncentracji,

- umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

- umiejętność komunikacji,

- możliwość poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie pracowni robotyki:

- 15 zestawów robotów Lego Spike Prime (łączny koszt 21 000 zł)

- 15 komputerów przenośnych z oprogramowaniem (łączny koszt koszt 30 000 zł).

- akcesoria dodatkowe (listwy zasilające, ładowarki, zapasowe klocki itp) (łączny koszt 3 000 zł)

- dodatkowe materiały edukacyjne do wykorzystania przez instruktorów (łączny koszt 2 000 zł)

Koszty projektu uwzględniają również prowadzenie zajęć przez dwóch instruktorów.

Planowana liczba godzin zajęć: 2 instruktorów x 5 grup x 2 godziny x 42 tygodnie = 840 godzin w roku 2020 (bez wakacji i ferii).

Koszt prowadzenia zajęć: 840 godzin * 80 zł = 67 200 zł.

Koszty organizacyjne wybranego przez SP 70 koordynatora projektu (organizacja zajęć, plakaty informacyjne, rekrutacja itp) = 6 000 zł

Całkowity koszt projektu: 129 200 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
129 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki