Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-19 10:10:19
Powrót do projektu

Zagospodarowanie Parku Jeżogród na Gocławiu

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka 39/14 zlokalizowana pomiędzy ulicami Jugosłowiańska, Fieldorfa, Wał Miedzeszyński.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W informacji z rejestru gruntów nie ma władającego działką. Działka nr 39/14 z obrębu 3-06-01:

Właściciel, udział: 1/1 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA REGON: 015259640 Adres stały:

Gosp. zasobem nieruch., udział: 1/1 PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY REGON: 100002332 Adres stały: 00-950 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 3/5

Nr księgi wieczystej: KW WA6M/00484003/ 6

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt ma na celu zaprojektowanie i wykonanie potrzebnej infrastruktury (parkowej alei żwirowej (ścieżka piesza), zakup i montaż ławek, budek dla ptaków, koszy na śmieci i psiej stacji, urządzeń do zabawy dla dzieci), która umożliwi swobodne korzystanie z obecnie zadrzewionego terenu na działce nr 39/14 przy ul. Jugosłowiańskiej, także po zmroku. Wraz z istniejącym już na w/w działce ogrodem do zabawy „Jeżogrodem” teren ten będzie mógł pełnić funkcję parku.

Projektowane ścieżki piesze oraz istniejące schody wraz ze zjazdem dla wózków pozwolą na korzystanie z tego terenu przez osoby w każdym wieku, także niepełnosprawne oraz matki z wózkami.

Teren ten będzie pełnił funkcję rekreacyjną: dzieci będą mogły korzystać z istniejących i projektowanych urządzeń do zabawy, projektowane ławki zapewnią odpoczynek osobom starszym, zaś aleja żwirowa umożliwi okolicznym mieszkańcom spacery w komfortowych warunkach.

Cały projekt przewiduje zachowanie istniejących drzew (ostatnie takie miejsce na Gocławiu), które dają cień w upalne dni. Ponadto, budki dla ptaków przyczynią się do pozostania obecnych już ptaków na tym obszarze i mogą pełnić funkcję edukacyjną dla dzieci.

Dodatkowo, projekt ma na celu uratować zielony obszar przed zabudową czy ewentualną wycinką i przekształcić w zagospodarowany zielony teren.

Również projekt uwzględnia wymagane prace cykliczne jak koszenie trawy, opróżnianie śmietników, a także konserwacja oświetlenia, ścieżek i ławek.Projekt przewiduje:

- budowę żwirowej alei parkowej – około 155 m długości, szerokość ścieżki 1,5 m, łączna powierzchnia 387,7 m2, cena/100m2 = 9000 zł, łączny koszt – 34 893 zł

- zakup i montaż miejskich ławek parkowych – 5 sztuk, cena/szt. = 2700 zł, łączny koszt 13 500 zł

- zakup i montaż latarni parkowych nadążnych z zasilaniem – 6 sztuk, cena/szt. = 12000 zł, łączny koszt 72 000 zł - montaż infrastruktury potrzebnej do oświetlenia terenu – 10 000 zł - zakup i montaż koszy na śmieci (kamienny, pojemność 70l) – 4 sztuki, cena/szt. = 3500 zł, łączny koszt 14 000 zł

- zakup, ustawienie i obsługę przez rok psiej stacji z woreczkami – 1 sztuka, koszt 1 500 zł

- zakup i montaż budek dla ptaków – 5 sztuk, cena/szt. = 200 zł, łączny koszt 1 000 zł

- zakup i montaż drewnianego domku dla dzieci ze zjeżdżalnią i innymi akcesoriami – 6 000 zł,

- zakup i montaż huśtawki podwójnej (3000 zł) oraz bujaka (2200) – 5 200 zł,

- koszty realizacji dokumentacji projektowej – 7% wartości projektu - koszty cykliczne konserwacji oświetlenia – 10 zł/miesiąc/latarnia – łączny koszt 960 zł - koszty cykliczne koszenia trawy 2x w miesiącu przez 5 miesięcy – powierzchnia działki 3000 m2, cena/m2 = 0,5 zł, łączny koszt 15 000 zł - koszty cykliczne obsługi śmietników/ rok – 6 000 zł - koszty cykliczne za energię elektryczną: 1500 PLN/ rok KOSZT PROJEKTU (zakup i montaż) – 158 093 PLN KOSZT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (7% wartości projektu) – około 12 000 PLN KOSZTY CYKLICZNE PODCZAS I ROKU – 23 460 PLN CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ I KOSZTAMI CYKLICZNYMI PRZEZ I ROK – 193 553 PLN ,

- koszty utrzymania w roku realizacji.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Teren ten ma szczególne znaczenie ze względu na występowanie zdrowych, dużych drzew. Chronią one mieszkańców / dzieci przed spalinami i hałasem pochodzącymi z dwóch tras samochodowych, z którymi sąsiaduje dany obszar. Ponadto, drzewa te od wielu lat pozytywnie wpływają na regulację gruntu (teren wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego - wał przeciwpowodziowy) oraz pełnią funkcję klimatyczną, ograniczając „miejską wyspę ciepła”. Obszar ten jest również miejscem gniazdowania chronionych ptaków.Realizacja projektu przyczyniłaby się do uratowania tego terenu przed ewentualną zabudową i wycinką drzew a także stworzyłaby zagospodarowaną zieloną ogólnodostępną przestrzeń do odpoczynku dla dorosłych i zabawy dla dzieci. W tej części Gocławia (przy ulicy Jugosłowiańskiej) brakuje takich miejsc a mieszkańców przybywa w związku z dynamiczną budową deweloperską która nie pozostawia dużo zieleni. Realizacja projektu jest prawdopodobnie ostatnią szansą na zachowanie tego zielonego terenu, zagospodarowanie rejonu i udostępnienie go.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Dokumentacja projektowa – 12 000,00 zł

Budowa alei parkowej (żwirowej) – 60 000,00 zł

Urządzenia zabawowe – 70 000,00 zł

Nawierzchnia bezpieczna naturalna pod zabawkami – 40 000,00 zł

Ławki parkowe – 13 500,00 zł

Kosze na śmieci – 14 000,00 zł

Stacja z woreczkami - 1 500,00 zł

Budki dla ptaków – 1 000,00 zł

Utrzymanie projektu w roku realizacji (np. kontrola po montażowa, obsługa śmietników, koszenie trawy) – 25 000,00 zł

Razem: 237 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
237 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Zagospodarowanie-parku-Jezogrod-na-Goclawiu.pdf