Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-08 10:41:08
Powrót do projektu

Ochrona drzew Saskiej Kępy - kontynuacja

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cały obszar Saskiej Kępy. Drzewa na terenach będących w zarządzie władz samorządowych i podległych im jednostek.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Cały obszar Saskiej Kępy. Drzewa na terenach będących w zarządzie władz samorządowych i podległych im jednostek.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Kolejne drzewa na Saskiej Kępie będą zdrowsze i mniej kruche, a więc bezpieczniejsze dla przechodniów dzięki zastosowaniu specjalistycznych rozwiązań poprawiających kondycję kolejnych drzew i przedłużających im życie. Podjęcie takich działań dla drzew jest szczególnie ważne w czasach, gdy drzewa narażone są coraz częściej na ekstremalne upały, susze, wichury i nawałnice. Aby stawiły czoła tym zjawiskom pogodowym oraz trudnym warunkom rośnięcia w mieście, drzewa trzeba wspierać.Działania w ramach projektu:1. Wiązania elastyczne (5 sztuk) - dzięki nim jeśli nawet podczas wichury konar złamałby się, nie spadnie na samochód lub człowieka, ale zawiśnie na drzewie.2. Rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby w obrębie systemu korzeniowego – aeracja urządzeniem AirSpade i ściółkowanie (2 drzewa). Poprawa warunków dla korzeni drzew, przywrócenie naturalnej wymiany gazowej w glebie oraz ułatwianie docierania wody opadowej do brył korzeniowych. Ściółkowanie poprawia wzrost i witalność roślin działając jako naturalny nawóz.3. Mikoryzacja (10 drzew) - wprowadzenie w obrębie systemu korzeniowego drzewa, grzybów mikoryzowych i innych mikroorganizmów, które zwielokrotnią powierzchnię chłonną systemu korzeniowego oraz pozwolą na lepsze pozyskanie wody, która zwykle w mieście jest niedostępna dla korzeni drzewa.4. Wprowadzenie roślinności okrywowej (np. bluszcz) chroniącej glebę wokół 100 drzew przed ubijaniem, przemarzaniem i wysychaniem. Sadzenie ww. roślinności powinno się odbywać z udziałem sprężonego powietrza, a nie narzędzi mogących uszkadzać korzenie.5. Ekspertyzy arborystyczne (15 drzew) - na podstawie specjalistycznych badań wybranych drzew z użyciem sprzętu elektronicznego - pozwolą zweryfikować obawy dotyczące tego, czy dane drzewa są bezpieczne.6. Niskie (ok. 40 cm) ogrodzenia chroniące korzenie drzew przed miażdżeniem, uniemożliwiające przejazd aut po korzeniach i parkowanie na nich. Płotki (ok. 240 metrów długości w sumie) będą zamontowane wzdłuż miejsc, gdzie najczęściej auta niszczą korzenie drzew i trawniki.7. Inwentaryzacja unikalnej w skali Polski alei głogów przy ul. Berezyńskiej i opracowanie raportu z zaleceniami jak je najlepiej chronić i utrzymywać w dobrej kondycji.8. Kontrola i ewentualna modyfikacja założonych dotychczas na drzewa wiązań (taka kontrola zawsze jest potrzebna co jakiś czas).Przed zastosowaniem ww. rozwiązań powstanie specjalistyczne opracowanie arborystyczne przedstawiające drzewa wybrane do zabiegów, wraz z podaniem, które zabiegi są konieczne dla których drzew i specyfikacją dotyczącą szczegółów przeprowadzenia zabiegów. W opracowaniu znajdzie się część "Inwentaryzacja unikalnej w skali Polski alei głogów przy ul. Berezyńskiej i opracowanie raportu z zaleceniami jak je najlepiej chronić i utrzymywać w dobrej kondycji". Opracowanie w formie elektronicznej będzie dostępne dla wszystkich w Internecie, w łatwo dostępnym miejscu wraz z wynikami ekspertyz arborystycznych wykonanych dla 15 drzew (patrz pkt. 5).Opracowanie to (umieszczone w Internecie) wykona arborysta współpracujący z renomowaną placówką naukową lub organizacjami ekologicznymi, zajmujący się nowoczesnymi rozwiązaniami poprawiającymi stan drzew w miastach, mający w tej dziedzinie doświadczenie i rekomendowany przez co najmniej 3 organizacje ekologiczne. Typowanie drzew do zabiegów odbędzie się z udziałem urzędników, arborystów, mieszkańców, przyrodników i organizacji ekologicznych działających na terenie dzielnicy. Mieszkańcy i organizacje zostaną powiadomieni przez urząd dzielnicy o możliwości zgłaszania drzew do ww. zabiegów poprawiających ich żywotność.Dwa terenowe spotkania edukacyjne z arborystą będą otwarte dla wszystkich. Omówiony zostanie projekt, podstawy oceny i metody ochrony i poprawnej pielęgnacji drzew. Uczestnicy zdobędą podstawy wiedzy, jak odróżniać, czy drzewo trzeba za wszelką cenę chronić, czy np. usunąć, bo może powodować zagrożenie dla ludzi. Dzięki pogłębieniu wiedzy uczestników projektu oraz łatwej dostępności raportu będzie mniej konfliktów społecznych dotyczących ochrony drzew.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zieleń jest wizytówką Saskiej Kępy. Okazałe drzewa to jej największe piękno, oczyszczają powietrze, chłodzą ulice i domy podczas upałów, nawilżają powietrze - działają jak wielkie, darmowe klimatyzatory. W ubiegłych latach były niejednokrotnie zaniedbane, zamiast specjalistycznych zabiegów stosowane były wobec nich często nieprawidłowe cięcia gałęzi, co generowało konflikty między mieszkańcami chcącymi chronić drzewa a urzędnikami oskarżanymi przez nich o dewastowanie drzew. Podłoże pod wieloma drzewami jest ubite, źle napowietrzone, system korzeniowy poddany dużemu stresowi, przez co drzewa są w złej kondycji. W wielu miejscach auta wjeżdżają na korzenie drzew, parkują na nich, kaleczą korzenie i pnie a glebę na korzeniach ubijają. Drzewa takie "głodują", z poobcinanymi gałęziami, zmniejszonym dostępem do wody, schną, stają się kruche i mniej bezpieczne dla przechodniów. Potrzebne jest wprowadzanie specjalistycznych (aeracja, mulczowanie, mikoryzacja, wiązania w koronach) oraz prostych rozwiązań (niskie płotki chroniące korzenie drzew przed autami, roślinność okrywowa pod drzewami) poprawiających stan drzew. Dzięki temu będzie mniej konfliktów społecznych a drzewa będą bezpieczniejsze dla przechodniów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys jest adekwatny do kosztów realizacji projektu.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
118 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki