Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2019-08-05 10:31:05
Powrót do projektu

Świat eksperymentów dla dzieci

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Wrzeciono 9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Wrzeciono 9, Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Bezpłatne eksperymenty chemiczno-fizyczne oraz łamigłówki matematyczne. Ciekawe doświadczenia, unikalne style uczenia się, elementy gry oraz muzyki. Wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do nauki.Dwa bloki zajęć:

1.Eksperymenty chemiczno-fizyczne: odkrywanie fascynującego świata chemii i fizyki 5 zmysłami, poznawanie podstawowych zjawisk występujących w przyrodzie, np. gazy, ciśnienie, różnokolorowe ciecze, zjawisko gęstości, polimery, deszcz, tęcza, wybuchy wulkanu i gejzeru, zasada działania parowozu i stacji pogody. Zapoznanie się z terminami chemicznymi, odczynnikami, sprzętem i szkłem laboratoryjnym. Zapamiętywanie przez działanie. Klasy: 0-2, 3-4, 5-6. Trzy grupy do 12 dzieci, raz w tygodniu.2.MATEMATYKA (łamigłówki matematyczne) – ma uczyć: logicznego, abstrakcyjnego i ilościowego myślenia, wytrwałości, precyzji, modelowania, przedstawiania poprzez indywidualne i grupowe rozwiązywanie zadań. Zajęcia z klockami/przyborami do łamigłówek/lub metodą programowania Helen Dorn. Otwieranie umysłów dzieci na język matematyki, wykorzystanie gry, muzyki i zabawy, by maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dziecka do nauki. Klasy: 0-1, 2-3. Dwie grupy do 12 dzieci, raz w tygodniu.Projekt zakłada zorganizowanie zajęć w ciągu roku szkolnego od lutego do czerwca i od września do grudnia. Każda z grup uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu (dwa semestry zajęć dla różnych grup/we wrześniu nowy nabór/lub uzupełnienie grup). Zestaw ćwiczeń i zabaw ogólnorozwojowych dostosowany do różnych przedziałów wiekowych. Zajęcia prowadzone przy użyciu różnorodnego sprzętu udostępnianego z zasobów własnych nauczyciela/firmy wyłonionej w drodze konkursu ofert na ww. projekty, np. sprzęt, szkło i odczynniki chemiczno-fizyczne, klocki edukacyjne/ łamigłówki/ zestaw ćwiczeń do nauki matematyki dla najmłodszych.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nabycie nowych umiejętności: logicznego myślenia, szybkiej analizy faktów, myślenia poza schematami, świadomego obchodzenia pułapek myślowych, wyciągania wniosków, planowania działań. Doskonalenie dyscypliny i nauki współpracy w grupie. Poszerzenie horyzontów, rozwój inteligencji, motywowanie do nauki, lepsze rozumienie praw rządzących przyrodą, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennym życiu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zaktualizowany kosztorys załączeniu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 51 292
43 640,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 744_Ogolnodostepnosc_Swiat_eksperymentow_dla_dzieci.pdf
  • 744_Swiat eksperymentow_Kosztorys _UZUPELNIONY.pdf
  • 744_Swiat_Eksperymentow_Rekomendacja.pdf