Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 13:48:27
Powrót do projektu

Ładniejsza zieleń wzdłuż ulicy Lotaryńskiej.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Lotaryńska - od ulicy Brukselskiej aż do drogi wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działka 7/1 oraz częściowo 7/2

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Teren zieleni przy ulica Lotaryńskiej, pomiędzy ulicą Brukselską aż do Wału, wzdłuż płotu wodociągów to nieuporządkowana przestrzeń, na którą wyrzucane są śmieci.

Wydaje się, że teren, który jest łącznikiem z Wałem, wzdłuż którego poruszają się liczni mieszkańcy i rowerzyści, a także rodzice wędrujący z dziećmi codziennie do przedszkola zasługuje na coś więcej niż bycie zdewastowanym śmietnikiem.

Teren należy uprzątnąć, uporządkować, ustawić śmietnik na jego końcu w okolicach Wału, a na całym tym terenie nasadzić zieleń niską - krzewy okrywowe, byliny i zwykłe krzewy.

Drzewa które tu rosną były w zeszłym roku pielęgnowane, ale także im przyda się przegląd w 2020 roku.

Wzdłuż części terenu znajduje się także zdewastowana siatka, na której wieszane są czasem nielegalne reklamy. Siatkę należy usunąć i ewentualnie, jeśli jest konieczność jej ponownego postawienia, zastąpić czymś estetycznym.

Na projekt złożą się:

1) uporządkowanie terenu, wysprzątanie śmieci

2) pielęgnacja drzew rosnących na tym terenie

3) ustawienie kosza na śmieci przy schodkach łączących ulicę Lotaryńską z wałem

4) nowe nasadzenia zieleni - krzewy okrywowe, byliny i krzewy wyższe

5) likwidacja zdewastowanej siatki i ewentualne ustawienie nowej

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Tereny zieleni, szczególnie w miejscach publicznych, to niezwykle ważne przestrzenie. Obecny stan tego miejsca pozostawia wiele do życzenia i należy to koniecznie zmienić.

Teren znajduje się w ważnym miejscu dla Saskiej Kępy - niedaleko PROM-u Kultury w okolicy skweru utworzonego w tym roku z budżetu obywatelskiego, jest to droga łącząca z Wałem, którą poruszają się piesi, spacerowicze, rowerzyści i rodzice i dziadkowie prowadzący dzieci do przedszkola.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • zwierzęta żyjące na tym tereni

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
uporządkowanie, wysprzątanie terenu - 3000,00 zł.

Pielęgnacja drzew (ok. 50 sztuk) - 500,00 zł/za 1 szt.= 25.000,00 zł.

ustawienie koszy - 2 szt., - 800,00 zł./ 1 szt. = 1600,00 zł.

likwidacja siatki - 500,00 zł.

wygrodzenie niskim płotkiem długości ok. 200 mb., 40,00 zł. / 1 mb wygrodzenie wraz z montażem (taki sam jak są w pasach drogowych ustawiane) = 8.000,00 zł.

nasadzenia krzewów, bylin i renowacja trawnika na większości powierzchni (ok. 2000 m2) - 45.000,00 zł.

Koszt wykonania budżetu do 83.100,00 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
65 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki