Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2019-07-23 14:14:23
Powrót do projektu

Żoliborska Noc Muzeów 3

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Braci Załuskich 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada realizację zajęć rarteterapeutycznych w 12 placówkach edukacyjnych, wychowawczych Żoliborza. Odbiorcami tej formy są społeczności skupione wokół nich - dzieci i ich rodziny. Podczas 15 godzin warsztatów będą poznawać różne dziedziny sztuki. Aktywność ta ma być sfinalizowana stworzeniem żywego obrazu (uczestnicy wybierają ze światowego dorobku malarstwa dzieło, które później przedstawią w skali 1:1.

Finałem projektu jest "Noc Muzeów", gdzie podczas rodzinnego pikniku będą zaprezentowane "obrazy".

Piknik "Żoliborska Noc Muzeów 3":

- prezentacja żywych obrazów,

- stoiska tematyczne: ekologia (sadzenie roślin), szycie z filcu, gry planszowe, gry integracyjne,

- koncert zamykający wydarzenie,

- rejestracja wydarzenia (przygotowanie filmu).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt jest realizowany od kilku lat. Jego innowacyjność polega na propagowaniu sztuki, integrowaniu środowiska, budowaniu relacji wśród społeczności placówek edukacyjno-wychowawczych dzielnicy.

"Żoliborska Noc Muzeów" jest wydarzeniem dostępnym dla wszystkich mieszkańców (ze szczególną uwagą zwróconą na seniorów i rodziny z małymi dziećmi, które nie mogą w pełni korzystać z różnych względów w imprezie ogólnowarszawskiej).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
materiały - 15 000 zł; warsztaty, koncert finałowy - 15 000 zł; promocja i oznakowanie projektu - 4 000 zł; nagrody - 10 000 zł; koordynacja o obsługa księgowa - 1000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki