Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 23:12:10
Powrót do projektu

Posadzenie szpaleru niskich krzewów przy jezdniach Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Aleja Wojska Polskiego na całej jej długości
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt dotyczy posadzenia szpaleru krzewów w celu stworzenia niskiego żywopłotu przy krawędzi obu jezdni Alei Wojska Polskiego na pasie zieleni. Aleja Wojska Polskiego od wielu lat oczekuje rewitalizacji. Projekt z budżetu partycypacyjnego 2017 powinien być zrealizowany w 2019 roku, dotyczy on ścieżki mineralnej, wymiany ławek i koszy na śmieci. Obecny projekt (2020) zakłada posadzenie przy skrajni obu jezdni szpaleru krzewów. Żywopłot istnieje już w części AWP najbliższej Cytadeli. Projekt zakłada założenie niskiego żywopłotu na pozostałych częściach Alei. Obsadzony będzie pas zieleni, w tym: odcinek od ul.Śmiałej do Pomnika I Dywizji Pancernej Generała St. Maczka a także od Pl. Inwalidów do Pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej. W przypadku obu ww. pomników żywopłot nie powinien być w bezpośrednim sąsiedztwie, ale w pewnym oddaleniu podkreślającym czytelność formy pomników (pozioma linia brzegowa czy jasny cokół). Żywopłot również powinien być sadzony w odpowiednim oddaleniu od skrzyżowań. Przy takich założeniach zasadzenie krzewów stanowić będzie dla obu skrajni jezdni (pn i pd) szpaler ok. 960 mb. Sadzone krzewy powinny być z gatunków rzadko wymagających przycinania, przy tym gatunków nisko i średnio rosnących, dobrze tolerujących przesuszenie i zasolenie. Niski szpaler krzewów nie będzie ograniczać widoczności.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Powstanie żywopłot, który będzie separował jezdnie od pasa zieleni, co stworzy bardziej przyjazną przestrzeń dla spacerujących i odpoczywających w środkowej części Alei osób. Żywopłot da również schronienie drobnym ptakom i zwiększy masę zieleni (większa absorpcja zanieczyszczeń i zmniejszenie odczucia wyspy ciepła), upiększy ulicę.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
115 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki