Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2019-08-06 18:33:06
Powrót do projektu

Święta praskich ulic - dla Pragi

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice Targowa, Kawęczyńska, Stalowa, Plac Hallera
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Realizacja w ramach zasobu miasta.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada organizację świąt 4 praskich ulic Targowej, Kawęczyńskiej, Stalowej i Placu Hallera. Rolą Urzędu byłoby dofinansowanie inicjatyw określoną w budżecie projektu kwotą (25000 zł/święto). Urząd mógłby również na czas święta nieodpłatnie udostępniać pustostany usługowe na potrzeby działań. W ramach wydarzenia można rozważyć wykorzystanie ewentualnych pustostanów - lokali użytkowych administrowanych przez ZGN - w przypadku ich występowania przy danej ulicy - jako miejsc realizacji części działań, np. jako tymczasowe galerie. Kwestia ta każdorazowo będzie weryfikowana w odpowiednim AOM na etapie realizacji danego wydarzenia.Powinien zostać przygotowany plan święta uwzględniajacy: spacer, sąsiedzki poczęstunek, wizyty np. w pracowniach rzemieślniczych).

Święta powinny odbywać się w różnym czasie, w okresie od maja do początku października (wydarzenia plenerowe). Optymalnie 1 święto w miesiącu.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu podkreślenie unikatowego charakteru praskich ulic, integrację mieszkańców oraz ich zaangażowania w działania wspólnototwórcze. Ponadto ma za zadanie pokazanie potencjału Pragi przez inny pryzmat, niż w przypadku ulicy Ząbkowskiej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Spacer z przewodnikiem przybliżający mieszkańcom i uczestnikom święta historię i współczesność danej ulicy, czas trwania spaceru 1,5-2 h – szacunkowy koszt to 600 zł brutto/1 spacer

2. Przygotowanie i wydruk mapy ulicy – formuła formatu a3 (lub większa), składana, druk dwustronny, z zaznaczeniem wartych zobaczenia miejsc przy danej ulicy – zabytków, instytucji kultury, placówek publicznych, zakładów rzemieślniczych, stworzona w ramach warsztatów z mieszkańcami przed świętem ulicy – nakład każdej z map 10 tys. egz – większość

do rozdania/dystrybucji wśród mieszkańców, pozostałe do dystrybucji podczas święta ulicy – koszt warsztatu i prac graficznych – 2 000 zł brutto; druk 10 tys egz – 2 000 zł brutto

3. Koncert w wybranym podwórku – kapela podwórkowa (ew. nagłośnienie własne/ ze „Spółdzielni Kultury”) koszt: 4 000 zł brutto

4. Przedstawienie teatralne (np. dla dzieci) w wybranym podwórku –

koszt: 3 000 zł brutto

5. Piknik sąsiedzki w wybranej przestrzeni (podwórko/plac) – w tym wynajem grilla, pieczywo, kiełbaski, warzywa do grillowania, lemoniada, ciasto, wata cukrowa, muzyka – 12 000 zł brutto, w tym jedzenie ok. 200 porcji

6. Działania promocyjne (plakaty) – do 1400 zł brutto (dystrybucja przez ZGN/wspólnoty mieszkaniowe/ partnerów święta/ organizatora)

Koszt całkowity dla 1 święta: 25 000 zł brutto

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki