Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 22:38:10
Powrót do projektu

Sąsiedzkie ogródki podwórkowe - dla Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny wskazane przez UD Praga-Północ

Przykładowe działki:

• Działka 41405 92/7 (Radzymińska)

• Działka 41404 2/2 (Białostocka)

• Działka 41404 9 (Radzymińska/Białostocka)

• Działka 41401 95 (Jadowska)

• Działka 41404 13/2 (Folwarczna)

• Działka 41401 42 (Radzymińska)

• Działka 41407 37 (Al. Tysiąclecia)

• Działka 41504 6/2 (Olszowa)

• Działka 41304 61/1 (Ratuszowa/11 Listopada)

• Działka 41305 59/3 (Równa)

• Działka 41201 40/2 (Starzyńskiego)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lista działek może ulec zmianie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Opis skrócony:Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na 10 ogródków, których wyglądem i opieką zajmowaliby się mieszkańcy i mieszkanki dzielnicy. Na zakończenie konkursu uczestnicy i uczestniczki otrzymałyby nagrody i upominki.Pełny opis projektu:Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na najładniejszy jednoroczny ogólnodostępny ogródek na 10 działkach we władaniu Urzędu M.st. Warszawy, których opiekunami będą mieszkańcy i mieszkanki wybrani w procedurze naboru.Regulamin konkursu oraz tryb naboru opiekunów powinien bazować będzie na podobnym programie „Zielone Śródmieście” organizowanym przez Urząd Dzielnicy Śródmieście (http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-3403-podstawy_prawne.html)Każdy z ogródków miał przypisany budżet nie większy niż 10 tyś zł na zakup roślin oraz materiałów i narzędzi koniecznych do jego realizacji oraz 3 tyś zł na podlewanie. Dodatkowo w kosztorysie każdy ogródek zawiera zaprojektowanie (500 zł), roślinny i zakup sprzętu ogrodniczego – taczka, szpadle, wiadra, rękawiczki, sekatory itp. (1000 zł), oraz koszty przechowania sprzętu ogrodniczego – wynajęcie powierzchni, udostępnianie sprzętu, koszt przewozu itp. (1000 zł). Środki materialne będą własnością dzielnicy.

Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe upominki i dyplomy, a dla opiekunów 3 najładniejszych ogródków przewidziane będą nagrody.Ramowy regulamin konkursu:Na osobę opiekuna każdego z ogródków (zajmujących się w miesiącach styczeń i luty zostałby zorganizowany nabór wśród mieszkańców i mieszkanek dzielnicy. Informacja o naborze powinna zostać poprzedzona akcją informacyjną o projekcie na stronie dzielnicy i mediach dzielnicowych.Każda osoba ubiegająca się o miano opiekuna ogródka musiałaby podpisać oświadczenie i jest w stanie poświęcić wystarczającą ilość czasu, aby opiekować się ogródkiem do końca trwania konkursu (listopad 2020). Opiekun deklaruje również preferowany ogródek, którym chce się zajmować. W przypadku wielu prawidłowych zgłoszeń dla danego ogródka następuje ocena wniosku opiekuna.Podczas oceniania powinny być premiowane ogródki zawierające elementy edukacyjne.Przykładowe pomysły ogródków edukacyjnych:

• ogródki z roślinami rodzimymi, do tego domek dla jeży

• ogrodzie sąsiedzkim – miododajny domek dla owadów zapylających

• ogród samopodlewający się

• łąką kwietna

• ogród ziołowy/leczniczy/ roślin jadalnych

• ogródek z warzywami

• ogródek zawierający samodzielnie wyplecioną (bądź na warsztatach) ławkę sąsiedzką z wikliny

Jeśli, któryś z ogródków nie będzie miał chętnego, wśród chętnych osób, którym nie udało się zostać opiekunami innych ogródków następuje ponowny wybór.Po wystartowaniu konkursu każdy z opiekunów wraz z koordynatorem projektu po stronie dzielnicy określałby harmonogram oraz szczegóły wydatkowania budżetu ogródka oraz przy współpracy odpowiedniego wydziału dzielnicy realizował swoją koncepcję zagospodarowania.

Podlewaniem roślin zajmowałby się Urząd Dzielnicy bądź Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Podczas trwania konkursu koordynator projektu pełnić będzie jednocześnie rolę weryfikatora przewodniczącego zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu . Relacja z przebiegu konkursu będzie pojawiać się w mediach społecznościowych Urzędu Dzielnicy. W przypadku stwierdzenia braku prac opiekuna ogródka przez 2 miesiące oraz braku kontaktu koordynator może zdyskwalifikować opiekuna i zorganizować ankietę na mediach społecznościowych jak wykorzystać pozostałe środki materialne i finansowe.Po zakończeniu konkursu Urząd Dzielnicy organizuje głosowanie na najładniejszy ogródek wśród mieszkańców. 3 opiekunów z największą ilością głosów otrzymuje nagrody majątkowe warte odpowiednio I nagroda - 2 tyś zł, II nagroda - 1 tyś zł, III nagroda – 500 zł. Pozostali opiekunowie otrzymują upominki wartości 200 zł.Na zakończenie projektu Urząd Dzielnicy wraz z Centrum Komunikacji Społecznej publikuje raport z przebiegu konkursu (nakład 200 szt.).Wstępny kosztorys:

Budżet 10 ogródków – 10 * 10 tyś zł = 100 tyś zł

Podlewanie 10 ogródków – 10 * 3 tyś zł = 30 tyś zł

Koszty projektów – 10 * 500 zł = 5 tyś zł

Koszty sprzętu ogrodniczego – 10 * 1000 zł = 10 tyś zł

Koszty magazynowania – 10 * 1000 zł = 10 tyś zł

Tabliczki Budżetu – 10 * 200 zł = 2 tyś zł

Nagrody i upominki - 3900 zł

Raport - 1000 złŹródła zdjęć:

Galeria projektu "Zielone Śródmieście" UD Śródmieście

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/galeria-3-zielone_srodmiescie.html

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie aktywność mieszkańców Pragi jest niestety na niskim poziomie. Projekt ma na celu szersze włączenie mieszkanek i mieszkańców Pragi w proces kształtowania otaczającej ich przestrzeni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
161 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • normal_6c7f98a8ee35eced099e432beadbf5d9.jpg
 • normal_6dbf5547ad6757699d8247c011ff609d.jpg
 • normal_8f9dbda01833368d1ac33bcd9a2d3da1.jpg
 • normal_51f2d40f24ae9dc822a7742478e2c27a.jpg
 • normal_bf680c75868cfccbfe59878b732c4a11.jpg