Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2019-08-27 13:31:27
Powrót do projektu
5 pierwszych parków kieszonkowych

Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - Tak tak dla Zieleni !!zieleni !

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Teren przy skrzyżowaniu ul. Hynka i al. Krakowskiej (przy Biedronce, Rossmannie i restauracji Pera)
1. Teren w rejonie al. Krakowskiej, ul. Geologicznej i ul. Łobeskiej.

2. Teren przy ul. Podborskiej (za sklepem Lidl). Dwie działki przy Borsuczej w rejonie ul. BorsuczejBakalarskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki należące do Miasta Stołecznego Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie 5 dwóch parków kieszonkowych na terenie Dzielnicy Włochy.

Zgodnie z definicją park kieszonkowy jest to publicznie dostępny niewielkich rozmiarów park. Parki kieszonkowe są często tworzone na pojedynczych małych niezabudowanych działkach lub na niewielkich fragmentach gruntu o nieregularnym kształcie między działkami budowlanymi.

W każdej z pięciu lokalizacji zakres prac zakłada wykonanie alejek, ustawienia koszy na odpady, ławek oraz przede wszystkim nasadzenia różnorodnej roślinności w tym drzew, krzewów, bylin oraz utworzenia łąk kwietnych. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności tych obszarów oraz powiększanie terenów zielonych służących mieszkańcom Dzielnicy. Zachęcam do obejrzenia niżej zamieszczonych przykładów wizualizacji.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wokół nas brakuje dobrze zaprojektowanych zielonych przestrzeni publicznych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowych urządzonych terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (blisko domu). Obecnie przedmiotowe nieruchomości są niezagospodarowane i zaniedbane. Ponadto więcej zieleni przyczyni się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego w naszej Dzielnicy w tym czystości powietrza.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wykonanie projektu - 7.000,00 zł

Park przy ul. Geologicznej - 120.000,00 zł

w tym:

70.000,00 zł - alejki i mała architektura

50.000,00 zł - zieleń

Park przy ul. Borsuczej - 100.000,00 zł

w tym:

60.000,00 zł - alejki i mała architektura

40.000,00 zł - zieleń
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 282 500
227 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Przykład realizacji.jpg
 • Przykład realizacji nr 2..jpg.pdf.jpg
 • Stan istniejący.pdf