Autor projektu - zmiany z 2019-06-09 20:03:09
Powrót do projektu

5 pierwszych parków kieszonkowych w Dzielnicy Włochy - Tak dla Zieleni !!!

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren przy skrzyżowaniu ul. Hynka i al. Krakowskiej (przy Biedronce, Rossmannie i restauracji Pera).

Teren w rejonie al. Krakowskiej, ul. Geologicznej i ul. Łobeskiej.

Teren przy ul. Podborskiej (za sklepem Lidl).

Dwie działki przy ul. Borsuczej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie 5 parków kieszonkowych na terenie Dzielnicy Włochy.

Zgodnie z definicją park kieszonkowy jest to publicznie dostępny niewielkich rozmiarów park. Parki kieszonkowe są często tworzone na pojedynczych małych niezabudowanych działkach lub na niewielkich fragmentach gruntu o nieregularnym kształcie między działkami budowlanymi.

W każdej z pięciu lokalizacji zakres prac zakłada wykonanie alejek, ustawienia koszy na odpady, ławek oraz przede wszystkim nasadzenia różnorodnej roślinności w tym drzew, krzewów, bylin oraz utworzenia łąk kwietnych. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności tych obszarów oraz powiększanie terenów zielonych służących mieszkańcom Dzielnicy.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wokół nas brakuje dobrze zaprojektowanych zielonych przestrzeni publicznych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowych urządzonych terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (blisko domu). Obecnie przedmiotowe nieruchomości są niezagospodarowane i zaniedbane. Ponadto więcej zieleni przyczyni się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego w naszej Dzielnicy w tym czystości powietrza.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
282 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Przykład realizacji.jpg
  • Przykład realizacji nr 2..jpg
  • Inne przykłady realizacji parków kieszonkowych.pdf
  • Mapka poglądowa z lokalizacją.jpg