Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2019-07-11 10:50:11
Powrót do projektu

Remont chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Conrada

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Conrada, na odcinku od al. Reymonta do pętli Chomiczówka (rejonu ulicy Brązowniczej)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
dz. ew. 1/12; 1/13; 1/15; 1/16; 1/17 oraz część dz. ew. 1/2 w obrębie 7-08-15

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada modernizację chodnika oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Conrada, na odcinku od al. Reymonta do pętli Chomiczówka (rejonu ulicy Brązowniczej). Chodnik wzdłuż całej ulicy Conrada jest w bardzo złym stanie infrastrukturalnym - jest niewygodny, jego liczne załamania, dziury, wertepy i spadki stanowią bariery architektoniczne. Wiele zgłoszeń mieszkańców odnośnie remontu chodnika było jak do tej pory bezskutecznych. ZDM wskazuje, że niemożliwy jest remont wzdłuż całej ulicy ze względu na planowaną budowę kolektora Lindego-BIS wzdłuż ul. Conrada (na odcinku Wólczyńska-Brązownicza). Dlatego też projekt dotyczy fragmentu, który nie będzie objęty dużą ingerencją ze strony MPWiK podczas prac nad budową kolektora.Projekt zakłada modernizację chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Conrada, na odcinku od al. Reymonta (gdzie zakończono realizację projektu "620 - Remont 300m ścieżki rowerowej i chodnika - od Maczka do Conrada)" do pętli Chomiczówka (rejonu skrzyżowania ulicy Conrada z ulicą Brązowniczą). Projekt przewiduje: zerwanie chodnika asfaltowego, położenie chodnikowych płyt betonowych 50x50, opaski z kamienia łamanego - granitu, drogi dla rowerów - asfaltowej, wzorem wykonania projektu "20 - Remont 300m ścieżki rowerowej i chodnika - od Maczka do Conrada)"
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Chodnik wzdłuż całej ulicy Conrada jest w bardzo złym stanie infrastrukturalnym - jest niewygodny, jego liczne załamania, dziury, wertepy i spadki stanowią bariery architektoniczne. Ścieżka rowerowa jest nierówna, w czasie deszczu szerokie zagłębienia są zalewane i ścieżka jest nieprzejezdna.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 450
700 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki