Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-08-09 11:34:09
Powrót do projektu

Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie szkół zrekrutowanych do projektu w czasie godzin wychowawczych. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą się odbywać w salach wynajętych od szkół zlokalizowanych na terenie dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na początku projektu będzie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą. W tych miejscach będą wynajmowane sale, a jeśli nie będzie takiej możliwości to będzie kontynuowana rekrutacja w innych placówkach, np. ośrodkach sportowych.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt będzie się składał z pięciu części:1.Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet od 16r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8h treningów dla każdej grupy).2. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną i/lub przejawiającą znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej, etc.) przeprowadzonych w sposób spójny ze scenariuszami i sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia przerabianymi na treningach. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 9h warsztatów dla każdej grupy).3. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 4 grup mieszanych (minimum 8h treningów dla każdej grupy).4. Przeprowadzenie otwartych dostosowanych do wieku warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla dzieci do 13 roku życia i dla młodzieży do 19 roku życia na terenie szkół podstawowych z terenu dzielnicy Praga Południe, które zrekrutujemy do projektu. Tematyka warsztatów: techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy, rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy, stawianie granic, asertywność, kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych. Przeprowadzonych zostanie minimum 400 godzin lekcyjnych dla 100 grup uczniów.5. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli oraz wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców dzielnicy na terenie szkół z terenu dzielnicy, które zrekrutujemy do projektu (minimum 28 godzin zegarowych warsztatów dla chętnych dorosłych – mieszkańców Dzielnicy).Projekt będzie całoroczny. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona kilkakrotnie, przed naborem do konkretnych grup. Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo. Zapisy na warsztaty dla uczniów również będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy. Po warsztatach dla uczniów w każdej szkole odbędą się warsztaty dla rodziców i nauczycieli (np. podczas zebrania). Zgłoszenia do tych szkoleń może wysłać szkoła lub sami rodzice/nauczyciele. Rekrutacja będzie każdorazowo poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu dzielnicy oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić. Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet. Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i zagrożenia z jej strony.Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną oraz metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup społecznych w szerokim zakresie zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu: 1. Prowadzenie zajęć i warsztatów przez instruktorów - 12800,00 zł 2. Promocja - 2000,00 zł Suma: 14800,00
- koszt udostepnienia sali (OSiR) na zajęcia dla mieszkańców i osób pełnoletnich = 11.200 zł

- koszt treningów samoobrony grup mieszanych 100 zł x 32 godz. = 3.200 zł

- koszt treningów samoobrony (OSiR) dla kobiet 2 x 100 zł x 20 godz. = 4.000 zł

- warsztaty dla kobiet (OSiR) 2 x 100 zł x 20 godz. = 4.000 zł

- warsztaty dla dzieci 100 zł x 8 godz. x 2 x 8 szkół = 8.000 zł

- warsztaty dla rodziców i nauczycieli 100 zł x godz. w pierwszym

etapie organizacja 28h = 2.800 zł

- promocja = 2.000 zł

Razem = 32.200

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 14 800
32 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki