Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - zmiany z 2016-04-14 16:10:29
Powrót do projektu

Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego ( przystanek KOCHANOWSKIEGO 01 dla linii 103,122,180,197,409)

status:


Projekt zakłada poszerzenie jezdni przy reorganizacje ruchu na ul. Lucjana Rudnickiego w celu zrobienia zatoczki autobusowejwyznaczenia miejsca dla zatrzymywanie się autobusów. Projekt ma zminimalizować tworzące się tam korki. Zatoczka powstałaby Miejscem reorganizacji przypada dla przystanku Kochanowskiego 01. Zatrzymują się tam autobusy linii 103,122,180,197,409

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.94693928957
szerokość geograficzna: 52.267605031645

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Ulica Rudnickiego. Przystanek autobusowy Kochanowskiego 01

Istotne informacje o lokalizacji

Przystanek przy ulicy Lucjana Rudnickiego. Przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103,122,180,197,409


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówZatoczka autobusowa

Projekt ma charakter ogólnodostępny. Korzystać z niej niego będą uczestnicy ruchu, przede wszystkim autobusy linii 103,122,180,197,409. Możliwy będzie także chwilowy postój dla innych uczestników ruchu w razie kłopotów z pojazdem.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada poszerzenie odcinka nawierzchni przy skrócenie pasa do skrętu w lewo ( z ul. Lucjana Rudnickiego w Jana Kochanowskiego) i wydzielenie tam miejsca na postój autobusów oraz odpowiednią reorganizacje ruchu na ulicy Lucjana Rudnickiego w celu stworzenia zatoczki dla miejsca do zatrzymywania się autobusów linii 103,122,180,197,409 przy przystanku Kochanowskiego 01. Wiąże się to z przesunięciem przystanka, latarni i przystosowaniem pasa zieleni oraz chodnika pod zatoczkę. Zatoczka autobusowa ogólnodostępnaPas do skrętu w lewo z ulicy Lucjana Rudnickiego w Jana Kochanowskiego zostanie skrócony. Będzie miał przynajmniej 15m długości. Namalowane zostaną odpowiednio pasy ruchu.Ułatwi to zatrzymywanie się autobusów bez konieczności wymijania ich przez innych uczestników ruchu. Ułatwi to zarówno wykonywanie manewrów przez autobusy jak i wsiadanie pasażerów. Ograniczy to tworzenie się korków na tym odcinku, rozładuje natężenie ruchu,a co za tym idzie, usprawni przejazd i skróci czas dojazdu do najbliższego skrzyżowania (Lucjana Rudnickiego/Gen. Stanisława Maczka)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Od kilku lat na odcinku od skrętu z ulicy Jana Kochanowskiego w Lucjana Rudnickiego przy przystanku Kochanowskiego 01 tworzą się korki. Jest to spowodowane istnieniem tylko jednego pasa ruchu w tym kierunku. Zatoczka usprawniłaby Wyznaczenie takiego miejsca usprawniłoby ruch i ułatwiła ułatwiło przejazd pojazdom bez potrzeby wyprzedzania i narażaniem się na kolizję z jadącymi z naprzeciwka pojazdami. Lokalizacja przystanku pozwala na poszerzenie jezdni tak, aby zmieściła się tam zatoczka dla autobusów i wiata przystankutaką reorganizację ruchu i odpowiednie namalowanie pasów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych120-140 tys. zł

20-30 tysięcy złotych. W tej cenie zawarte jest wykonanie dokumentacji projektowej, zbudowanie konstrukcji zatoki (konstrukcja z płyty betonowej), platformy przystankowej z odwodnieniem, usunięcie ewentualnych małych kolizji (przykładowo przesunięcie słupa)namalowanie pasów, odpowiednią reorganizację ruchu. Kosztorys skonsultowany został z koordynatorem ZTM ds. budżetu partycypacyjnego.


Całkowity koszt projektu: 130 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Załączniki