Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 11:19:30
Powrót do projektu

Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego ( przystanek KOCHANOWSKIEGO 01 dla linii 103,122,180,197,409)

status:


Projekt zakłada reorganizacje ruchu na ul. Lucjana Rudnickiego w celu wyznaczenia miejsca dla zatrzymywanie się autobusów. Projekt ma zminimalizować tworzące się tam korki. Miejscem reorganizacji przypada dla przystanku Kochanowskiego 01. Zatrzymują się tam autobusy linii 103,122,180,197,409

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.94693928957
szerokość geograficzna: 52.267605031645

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Ulica Rudnickiego. Przystanek autobusowy Kochanowskiego 01

Istotne informacje o lokalizacji

Przystanek przy ulicy Lucjana Rudnickiego. Przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103,122,180,197,409


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ma charakter ogólnodostępny. Korzystać z niego będą uczestnicy ruchu, przede wszystkim autobusy linii 103,122,180,197,409.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada skrócenie pasa do skrętu w lewo ( z ul. Lucjana Rudnickiego w Jana Kochanowskiego) i wydzielenie tam miejsca na postój autobusów oraz odpowiednią reorganizacje ruchu na ulicy Lucjana Rudnickiego w celu stworzenia miejsca do zatrzymywania się autobusów linii 103,122,180,197,409 przy przystanku Kochanowskiego 01. Pas do skrętu w lewo z ulicy Lucjana Rudnickiego w Jana Kochanowskiego zostanie skrócony. Będzie miał przynajmniej 15m długości. Namalowane zostaną odpowiednio pasy ruchu.Ułatwi to zatrzymywanie się autobusów bez konieczności wymijania ich przez innych uczestników ruchu. Ułatwi to zarówno wykonywanie manewrów przez autobusy jak i wsiadanie pasażerów. Ograniczy to tworzenie się korków na tym odcinku, rozładuje natężenie ruchu,a co za tym idzie, usprawni przejazd i skróci czas dojazdu do najbliższego skrzyżowania (Lucjana Rudnickiego/Gen. Stanisława Maczka).

Zgodnie z Dz.U. 2016 r. poz. 124 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie par 66 poz. 1, dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu powinien mieć minimum 15 metrów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Od kilku lat na odcinku od skrętu z ulicy Jana Kochanowskiego w Lucjana Rudnickiego przy przystanku Kochanowskiego 01 tworzą się korki. Jest to spowodowane istnieniem tylko jednego pasa ruchu w tym kierunku. Wyznaczenie takiego miejsca usprawniłoby ruch i ułatwiło przejazd pojazdom bez potrzeby wyprzedzania i narażaniem się na kolizję z jadącymi z naprzeciwka pojazdami. Lokalizacja przystanku pozwala na taką reorganizację ruchu i odpowiednie namalowanie pasów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

20-30 tysięcy złotych. W tej cenie zawarte jest wykonanie dokumentacji projektowej, namalowanie pasów, odpowiednią reorganizację ruchu. Kosztorys skonsultowany został z koordynatorem ZTM ds. budżetu partycypacyjnego.


Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki