Koordynator w Dzielnicy Wola - zmiany z 2019-08-08 17:22:08
Powrót do projektu

Urządzamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
skwer przy ul. Sowińskiego, pomiędzy Nakielską a murem cmentarza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działki nr 5/4, 4/4, 4/3, 5/3 z obrębu 60711 należące do m.st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
W ubiegłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego zwyciężył projekt dotyczący oczyszczenia, urządzenia i zazielenienia terenu przy ul. Sowińskiego - od Nakielskiej do muru cmentarza (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15359?user=) określony jako "Zielony spacerownik przy Sowińskiego".

Niniejszy projekt jest jego kontynuacją. Zakłada dalsze urządzenie tego samego terenu.

W ramach projektu planuje się montaż:

- trzech miejskich hamaków;

- pięciu budek dla ptaków (które będą zawieszone na drzewach),

- jednego hotelu dla owadów.

A oprócz tego także zasadzenie bylin o powierzchni 2x20 metrów kwadratowych.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Mieszkańcy rejonu ul. Szulborska-Nakielska-Sowińskiego, który w ostatnich latach bardzo intensywnie się rozbudowują potrzebują terenu zielonego, przeznaczonego do rekreacji i wypoczynku. Pokazuje to m.in. poparcie dla ubiegłorocznego projektu "Zielony spacerownik przy Sowińskiego", którego realizacja ma się odbyć w 2019 roku. Doposażenie tego terenu w kolejne elementy małej architektury oraz zieleń sprawi, że stanie się bardziej przyjazny dla mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- 3 hamaki parkowe to koszt 32 tys. zł, w tym wykonanie projektu - 700 zł,

- zakup i montaż pięciu budek dla ptaków oraz jednego hotelu dla owadów 500 zł,

- nasadzenia bylin 6 200 zł.

Łącznie 38 700.00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 13 100
38 700,00 zł

Dokumenty

Załączniki